Z prasy i mediów

Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

W dniach 22-23 września 2015 r. w Warszawie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom wiedzy nt. zachowań najmłodszych w Internecie, najnowszych zjawisk online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci, działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz przedstawienie możliwości reagowania na niepokojące zjawiska w sieci. W programie konferencji znalazły się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez uznanych ekspertów z zagranicznych i krajowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci online.

 

Konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych oraz dostawców usług i treści internetowych. W powyższym wydarzeniu na zaproszenie organizatorów udział wzięli przedstawiciele Oddziałowej Organizacji Związkowej  NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG w składzie delegacji: Robert Lis Przewodniczący OOZZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG, Marcin Czępiński Wiceprzewodniczący OOZZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG oraz Łukasz Zając Rzecznik prasowy OOZZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG.

Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” została objęta patronatem honorowym przez Minister Edukacji Narodowej Panią Joannę Kluzik-Rostowską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią prof. dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską, Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego, Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Panią Magdalenę Gaj . 

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Centrum Programu „Safer Internet”, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerową „NASK” i Fundacja Dzieci Niczyje, niemieckie konsorcjum realizujące projekt „Klicksafe” oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Główny partnerem wydarzenia była Fundacja Orange.

Rzecznik prasowy

OOZ NSZZ FSG przy NwOSG

Łukasz ZAJĄC

{gallery}/aktualnosci/inne/konferencja-IX-2015{/gallery}