Aktualności Z prasy i mediów

Litewska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych NPPSS solidaryzuje się i popiera żądania Polskich Służb Mundurowych

 

Lenkijos pareigūnai protestuoja: prašo didinti atlyginimus ir gerinti sąlygas

Polskie służby protestują: domagają się podwyżek płac i lepszych warunków służby

Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad policijos pareigūnai rengia protestus ir reikalauja didinti atlyginimus, pensijas ir gerinti darbo sąlygas. Lenkijos kelių policijos pareigūnai nebaudžia, o tik įspėja administracinius pažeidimus padariusius piliečius.

Prieš keletą dienų vykusiame Latvijos pareigūnų profesinės sąjungos Latvijas Iekšlietu Darbinieku Arodbiedrība (LIDA) rinkiminiame ataskaitiniame kongrese lankėsi ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel, Lenkijos profesinės sąjungos Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej policijos ir pasienio atstovai. Lenkijos pareigūnų profesinių sąjungų atstovai supažindino Lietuvos ir Latvijos atstovus su šalyje vykstančiais procesais. Latvijos profesinė sąjunga LIDA jau išreiškė palaikymą kolegoms Lenkijoje. NPPSS, solidarizuojasi su Lenkijos pareigūnais, ir palaiko jų reikalavimus.

Pareigūnai nesutinka su valdžios noru atlyginimus didinti vėliau ir reikalauja, kad atlyginimai dar šiemet didėtų 150 eur, būtų tinkamai apmokama už viršvalandžius ir darbą šventinėmis dienomis, didėtų pensijos, o apmokėjimas gavus nedarbingumo pažymą būtų adekvatus. Lenkijoje šiuo metu yra apie 6 tūkst. neužpildytų pareigūnų darbo vietų.

Lietuvos profesinės sąjungos jau daugiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Lenkijos pareigūnus vienijančia profesine sąjunga. 2012 m. NPPSS priklausanti Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga su Lenkijos profesine sąjunga pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Polskie media podają, że Policjanci protestują, proszą o podniesienie pensji i poprawę warunków służby. Polscy Policjanci nie karzą mandatami, a jedynie pouczają obywateli.
Kilka dni temu Vladimir Banel, Prezes Związku Związków Zawodowych (NPPSS) oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej uczestniczyli również w Kongresie Sprawozdawczości Wyborczej Łotewskiego Związku Zawodowego Spraw Wewnętrznych (LIDA). Przedstawiciele związków zawodowych Polskich Służb Mundurowych wprowadzili przedstawicieli Litwy i Łotwy w procesy zachodzące w kraju. Łotewski Związek Zawodowy LIDA wyraził już poparcie dla Polskich Kolegów. Litewski NPPSS również wyraził solidarność z Polskimi służbami i popiera ich żądania.
Mundurowi nie zgadzają się z propozycją rządu w sprawie podwyżek wynagrodzeń i domagają się, aby w tym roku wynagrodzenia wzrosły o 150 euro, wprowadzenia płatnych nadgodzin, rozwiązania spraw emerytur i 100% płatnych zwolnień lekarskich. Polska Policja ma obecnie około 6 tysięcy wolnych wakatów.
Od ponad dziesięciu lat litewskie związki zawodowe współpracują z polskimi. W 2012 roku związany z NPPSS Związek Zawodowy Litewskiej Straży Graniczna podpisał umowę o współpracy z Polskim Związkiem Zawodowym (NSZZ FSG). (tł. el,)

 

Źródło: http://pareigunai.lt/naujiena/lenkijos-pareigunai-protestuoja-praso-didinti-atlyginimus-ir-gerinti-salygas