Aktualności Zarządu Oddziałowego

List gratulacyjny i zaproszenie do realizacji obietnic wyborczych

W poprzedniej kadencji Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Pan Jarosław Zieliński wspierał postulaty związkowców w związku z tym reprezentanci Trzech Zarządów Oddziałowych (Morski, Podlaski, Nadwiślański ) wystosowali list gratulacyjny.

Liczymy, że postulaty przekazane 06 października 2015 roku do Biura poselskiego Pana Jarosława Zielińskiego, będą mogły nabrać mocy sprawczej i uda się zneutralizować błędy popełnione w Kwaterze Głównej SG.

 

Szanowny Pan
                            Jarosław Zieliński
                            Poseł na Sejm RP
                            VIII Kadencji

Szanowny Panie Pośle

    W imieniu Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej składamy gratulacje z okazji ponownego wyboru Pana na Posła Sejmu Rzeczpospolitej VIII Kadencji. Życzymy uzasadnionej dumy z wygranych wyborów, skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.
    Wyrażamy jednocześnie nadzieje, że dzięki pełnemu zaangażowaniu obu stron będzie możliwa dalsza współpraca na rzecz poprawy warunków służby w Straży Granicznej.

W imieniu Zarządów Oddziałowych

Przewodniczący OOZ NSZZ FSG przy NwOSG – Robert LIS
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy MOSG – Maciej Węsierski
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy PoOSG – Piotr Bazyluk

Zespół ds. wyjaśnień i analiz obecnej sytuacji (ZdWiAOS)
ZO NSZZ FSG przy MOSG, PoOSG, NwOSG