Z działalności ZG NSZZ FSG

Komendant Główny SG odrzucił stanowisko KKW NSZZ FSG w sprawie dodatków służbowych i funkcyjnych.

Komendant Główny SG odrzucił w całości stanowisko KKW NSZZ FSG oraz uchwałę 39/VIII/2012 dot. zasad jakimi kierowano się przy ustalaniu różnych stawek kwotowych do naliczania limitów finansowych na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy SG.  W uzasadnieniu czytamy m.in.:

Zróżnicowanie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wzrostu stawki kwotowej służącej do naliczania limitu na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe ma pełnić rolę bodźca do alokacji zasobów ludzkich na wschodnim odcinku granicy państwa. Tym samym ma stanowić czynnik motywujacy do fluktuacji kadr z zachodniej i południowej granicy państwa do służby na wschodniej granicy RP.

Pismo Komendanta Głównego SG do pobrania: