Aktualności Z prasy i mediów

InfoSecurity24 – “Stołeczne” wsparcie dla Straży Granicznej? Funkcjonariusze “uprzejmie proszą” o pomoc MSWiA

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o podjęcie prac związanych z wprowadzeniem “dodatku stołecznego” dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej na terenie m. st. Warszawy oraz Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin – piszą związkowcy z regionu w piśmie skierowanym do szefowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreślają, dodatkowe środki pozwolą na uratowanie sytuacji kadrowej oddziału.

arząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG skierował “kolejne pismo do MSWiA z nadzieją, że z nowym powiewem spojrzy łaskawym okiem na problem z jakim boryka się Nadwiślański Oddział Straży Granicznej” – czytamy na oficjalnej stronie oddziału. Jak podkreślają jego przedstawiciele, bez wprowadzenia „dodatku stołecznego” w Straży Granicznej na terenie Warszawy “będzie ciężko zachwycić wysokością uposażeń potencjalnych kandydatów na tle innych służb prowadzących aktywny werbunek, a także zatrzymać doświadczonych funkcjonariuszy”.

Zawarty w piśmie apel związany ma być z “długotrwale utrzymującym się zdecydowanym spadkiem zainteresowania podjęciem służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej oraz drastycznym wzrostem przechodzenia wyszkolonych funkcjonariuszy tego oddziału do innych służb na terenie m. st. Warszawy”. Jednym z głównych powodów braku zainteresowania podjęciem służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej ma być natomiast, jak podkreślają związkowcy, “brak konkurencyjności wynagrodzenia w stosunku do płac oferowanych przez inne służby mundurowe (Służba Ochrony Państwa, Wojsko Polskie i służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej) oraz pracodawców komercyjnego rynku prac”.

/…/

Dodatek na ratunek

Położenie NwOSG uratować ma wprowadzenie “dodatku stołecznego”, “który z pewnością poprawi sytuację kadrową w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej”. Związkowcy przypominają również, że na inne rozwiązania nie zgodziły się władze, za przykład podając propozycję uzupełniania wolnych etatów w służbach mundurowych przez dopuszczenie do służby cudzoziemców z innych krajów Unii Europejskiej. Równocześnie zgadzają się jednak, że nie jest to dobre rozwiązanie dla formacji.

Cały tekst, źródło: https://www.infosecurity24.pl/stoleczne-wsparcie-dla-strazy-granicznej-funkcjonariusze-uprzejmie-prosza-o-pomoc-mswia?fbclid=IwAR0-qho8JkCXAyETtSd0lMfuZqKLMYuM6fmuzeBkyVwe_HpmC6ki_3kBNrI

Foto: NwOSG