Aktualności Zarządu Oddziałowego

FZZ SM przygotowuje projekt ustawy obywatelskiej dot. zapewnienia funkcjonariuszom odpłatności za nadgodziny, służbę w porze nocnej oraz święta

Warszawa 10 Lutego 2014
F-11/2014

KOMUNIKAT
Federacji Zawiązków Zawodowych Służb Mundurowych
z dnia 10 lutego 2014r.

W dniu 10.02.2014 roku  w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb  Mundurowych.

Z ramienia Federacji w konferencji uczestniczyli: Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW, Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG, Tomasz Podolski – Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian, Marek Garniewicz – ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Podczas konferencji przedstawiciele Związków Zawodowych Służb Mundurowych poruszyli sprawy dotyczące: 1. Zasad procedowania projektu ustawy tzw. „L-4”,
2. Podjętej decyzji  odnośnie pikiety, która odbędzie się w  dniu 19.02.2014r. przed budynkiem Sejmu RP  w czasie senackiej debaty nad projektem w/w ustawy,
3. Przygotowania ustawy obywatelskiej w sprawie zapewnienia funkcjonariuszom odpłatności za nadgodziny,  służbę w porze nocnej oraz święta,

4. Przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej o głosowaniu przez poszczególnych posłów ustawy o „L-4”,
5. Przeprowadzenia z chwilą przyjęcia niekorzystnych rozwiązań Ustawowych akcji odsyłania do Premiera jego
 listu skierowanego do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych w dniu 25.06.2010r., w którym zapewniał ich o niezmienności świadczeń,
6. Wystąpienia z wnioskiem do TK o zbadanie zgodności art. 15a policyjnej ustawy emerytalnej z  Konstytucją,  
7. Wystąpienia z pozwem zbiorowym w sprawie braku waloryzacji płac funkcjonariuszy służb mundurowych.

Przedstawiciele Federacji podkreślili zdecydowany sprzeciw środowisk służb mundurowych, zarówno w zakresie merytorycznym jak i formalnym procedowania projektu Ustawy,  przy pozorowanym dialogu społecznym. W opinii członków Federacji projekt jest szkodliwy zarówno  dla funkcjonariuszy jak i bezpieczeństwa Państwa.

Jako odpowiedzialni za powierzone nam zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego,  działania twórców zmian legislacyjnych uznajemy za szkodliwe nie tylko dla naszego kraju  lecz także dla obywateli Unii Europejskiej.

Należy także zauważyć, iż wypracowane przez „stare” Państwa Unii Europejskiej rozwiązania prawne,  w pełni uznają specyficzny charakter funkcjonariuszy działających w systemie bezpieczeństwa i posiadają regulacje rekompensujące  odmienność i brak możliwości stworzenia właściwych warunków służby.

Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się w działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
 zmierzające do zablokowania niekorzystnych zmian ustawowych w obecnym kształcie, poprzez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń.

Uwagi i zastrzeżenia, każdy obywatel ma nie tylko prawo lecz przede wszystkim obowiązek zgłaszać tym którym powierzyliśmy nasz los, nasze bezpieczeństwo i rozwój, w wolnych i demokratycznych wyborach. Działanie to powinno mieć formę wysyłania drogą elektroniczną zgłaszanych wcześniej przez organizacje zawodowe, naukowe, parlamentarne i społeczne uwag i zastrzeżeń w przedmiocie projektowanych zmian.

Poniżej podajemy adresy e-mailowe na które należy kierować swoje uwagi,  zastrzeżenia i propozycje rozwiązań legislacyjnych:

kancelaria.glowna@msw.gov.pl
bm@ms.gov.pl
listy@sejm.gov.pl
kontakt@kprm.gov.pl