Z prasy i mediów

Jak nie Policja to kto? Sejmowa Komisja ds. Petycji skieruje dezyderat do Premiera w sprawie art. 15a
Jak wcześniej informowaliśmy, 22 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Z uwagi na odbywające się w Sejmie głosowania, posiedzenie Komisji rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem. W pierwszym punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła petycję złożoną w sierpniu 2019′ przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby…
Mnożniki w górę. MSWiA przygotowuje się do mundurowych podwyżek
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczących wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi oczywiście o policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Zmiany umożliwią podwyższenie pensji funkcjonariuszy czterech formacji. W styczniu br. wiceminister Maciej Wąsik zdradził strukturę tych podwyżek, będących realizacją zapisów porozumienia podpisanego jesienią 2018 roku. Większe pensje dla mundurowych wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie…
Uposażenia Policjantów po nowemu od 1 stycznia 2020′ – jest już projekt rozporządzenia MSWiA! W Straży Granicznej jak zwykle cisza?
Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ws. podwyżki uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r. Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci, poniżej publikujemy projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Należy podkreślić, że środki rozdysponowane w ramach niniejszego rozporządzenie nie kończą rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji na temat ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów…
Składki ZUS za funkcjonariuszy odchodzących przed uzyskaniem praw emerytalnych
Składki ZUS za funkcjonariuszy odchodzących przed uzyskaniem praw emerytalnych obciążają komendy – to dla nich spory wydatek. Zrozumiałe jest, że komendanci starają się zmniejszyć to obciążenie. Zdarza się więc, że niewygodnych funkcjonariuszy się przesuwa – informuje Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: “ZUS za mundurowych odchodzących przed uzyskaniem praw emerytalnych obciąża komendy” Gdy jednostka zwalnia funkcjonariusza ze służby, musi za niego zapłacić składki do ZUS i na Fundusz Pracy za wszystkie przesłużone lata. Problem jest podnoszony od lat, choć nie do końca znana jest…
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację o realizacji programu modernizacji służb mundurowych
21 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. minister Paweł Szefernaker pośrodku Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” (druk nr 71) przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Uzupełniającą informację o efektach rzeczowych Programu Modernizacji przedstawił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA…
Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie art. 15a
W dniu 22 stycznia 2020′ o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie  sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET) w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F). W posiedzeniach Komisji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie między innymi: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej…
Służba nie drużba?
Nasi narzeczeni, mężowie, partnerzy pracują w policji lub innych służbach. Zdajemy sobie sprawę, jakie zagrożenia mogą wiązać się z wykonywaniem tak ryzykownego zawodu… Ale czy na pewno? Myślę, że na co dzień jednak staramy się wypierać fakt, że nasi bliscy ryzykują życie – dociera to do nas dopiero w dramatycznych momentach. ZASADA PIERWSZA: NIE KUSIĆ LOSU Niby każda z nas zdaje sobie sprawę, że COŚ może się stać. Jednak gdy rzeczywiście coś złego się wydarza, kompletnie tracimy grunt pod nogami. Dopiero gdy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia…
Podwyżki w Służbie Celno-Skarbowej. Ministerstwo Finansów proponuje po 700 złotych na etat
“Przewiduje się, że przeciętny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2020r. wyniesie ok. 12 proc., tj. ok. 700 zł miesięcznie brutto na 1 etat” – wynika z informacji jakie redakcji InfoSecurity24.pl przekazał wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Od stycznia tego roku podwyżki w kwocie nie mniejszej niż 500 złotych brutto na etat otrzymać powinni także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Jak zapewnia resort finansów, podwyżka uposażeń obejmie wszystkich…
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy budżetowej
15 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku posiedzenia znalazły się szczególnie istotne dla służb mundurowych sprawy dotyczące budżetu na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i dofinansowanie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Poszczególne działy budżetu przedstawił i omówił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. Po wystąpieniu dyr. Budzenia posłowie zadawali pytania, wśród których warte odnotowania było wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Jerzego Polaczka, który upomniał się…
Zarząd Główny NSZZ Policjantów stonowczo w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia podwyżek
W dniu 10 stycznia 2020 r.  obradujący w Warszawie Zarząd Główny  NSZZP podjął uchwałę, w której pozytywnie ocenił wynik dotychczasowych negocjacji ws. tegorocznej podwyżki uposażeń. Jednak podpisanie porozumienia uzależnił od uruchomienia dodatkowych środków z przeznaczeniem na równoczesny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych w wysokości 50 zł dla każdego policjanta. W ocenie ZG, uruchomienie tych środków nie stworzy konieczności zwiększania budżetu, ponieważ dodatki służbowe i funkcyjne mogą być (a w zasadzie powinny być) podwyższane w ciągu roku i budżet Policji takie wydatki uwzględnia. Ten niewielki wzrost…
Kolasa wywalczył podniżki
Streszczenie dla zabieganych W formacjach mundurowych rośnie frustracja, wywołana dziwnymi praktykami przełożonych, którzy wiją się w krętactwach, aby uniknąć wypłacania pieniędzy za nadgodziny. Drugim problemem jest dodatek żywnościowy za służbę na wolnym powietrzu, który w Policji naliczany jest jak kto chce, co jednostka, to inne kryteria. W tej nerwowej atmosferze zaczęły się szerzyć pomysły, aby ponowić Psią Grypę, czyli masowe odejścia na zwolnienia chorobowe. Przy tym autorzy takich pomysłów twierdzą,…
MSWiA zapewnia: ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony Policjantom – InfoSecurity24
Sprawa wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ciągnie się w policyjnym środowisku już od kilku lat. Tematem, z inicjatywy policyjnych związkowców, zajął się nawet Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że jego wysokość powinna wynosić 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego (wcześniej była to 1/30). MSWiA po ponad roku zdecydowało się wykonać wyrok TK. Oznacza to, że funkcjonariuszom, którzy w tym czasie odeszli na emeryturę a ekwiwalentu nie otrzymali, zostanie on wypłacony. Zgodnie z…