Z prasy i mediów

Petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. Petycji. Gratulujemy
Jak wcześniej informowaliśmy dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET) Pierwszym tematem posiedzenia było: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19) W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Rozpatrzenie Petycji w sprawie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zreferował Przewodniczący Komisji, podkreślając, iż spełnia ona wymogi legislacji i wnioskuje o zmianę przepisów ustawy o Policji…
Dżuma, cholera, Kolasa i pluralizm
W dniu 16 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Debatowano nad konceptem wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Pomysł, aby w danej formacji mundurowej mogło funkcjonować więcej, niż jeden związek zawodowy, pojawił się kilka lat temu, krótko po objęciu przez Mariusza Błaszczaka funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Od tej pory, trawestując klasyka, nad służbami zaczęło krążyć widmo pluralizmu. Związki zawodowe…
Kolejne posiedzenia Komisji Sejmowych dotyczące służb mundurowych.
18 lipca 2019′od godziny 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET) w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F) Tematem posiedzenia będzie między innymi: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19) – udział w posiedzeniu weźmie Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Natomiast od godziny 14:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych…
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za pluralizmem związkowym w służbach mundurowych
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, który wszedł na ścieżkę legislacyjną z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie przyjęli projekt dotyczący pluralizmu związkowego z poprawkami, ale tylko o charakterze legislacyjnym. Komisja odrzuciła jednak propozycję dotyczącą organizacji wysłuchania publicznego, tak by – jak wnioskował Marek Wójcik – “zwykli” funkcjonariusze otrzymali szansę na wygłoszenie opinii na temat zmian zaproponowanych w ramach…
Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę
Koniec progu 55 lat – wiek emerytalny Na początku czerwca 2019 r. MSWiA wysłało projekt ustawy o zmianach w służbach mundurowych do konsultacji społecznych. 2 lipca przyjął go rząd. Najważniejszy zapis dotyczy likwidacji obowiązku ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. System emerytur mundurowych zreformował poprzedni rząd. Przed wprowadzeniem zmian przez koalicję PO-PSL każdy funkcjonariusz mógł odejść po 15 latach służby. Obecnie przywilej dotyczył tylko funkcjonariuszy będących w służbie do końca 2012…
Zmiany w rozliczaniu nadgodzin dla “funkcyjnych” nie tylko w Policji
Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej. W czasie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji w dniu 4 lipca 2019 r. rozpatrzono i uchwalono dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania…
Prezydencki projekt ustawy wprowadzającej pluralizm związkowy w służbach mundurowych, wkroczył na ścieżkę legislacyjną.
Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej skierowany do Sejmu RP w dniu 12 czerwca 2019′, znalazł się na ścieżce legislacyjnej pod postacią druku sejmowego nr 3543, który został skierowany 19 czerwca 2019′ do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na portalu Sejmu RP dostępna jest opinia Rady Ministrów do prezydenckiego Projektu. Pełna hipokryzji, frazesów o demokracji i zbawiennym wpływie, jaki wprowadzenie pluralizmu w służbach mundurowych ma przynieść – opinia jest oczywiście…
18 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi NwOSG
09 lipca 2019 r. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Osiemnastu nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej oddziału złożyło ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Dariuszem Lutyńskim.Komendant ślubującym funkcjonariuszom pogratulował podjętej decyzji o wstąpieniu w szeregi Straży Granicznej. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz…
Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia
Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie”. Autorka cytuje w tekście wyjaśnienia Głównej Policji, z których wynika, że podstawą przywrócenia jest uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w policji – z powodu jej wadliwości. Ma to miejsce wówczas, kiedy postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania. W takim przypadku możliwy jest…
Podwyżki, zmiany w szkoleniu i inwestycje. Witek zapowiada dalszą modernizację
“Chcemy je (red. szkolnictwo służb mundurowych) unowocześnić, zmienić także system szkoleń, który będzie bardziej odpowiadał wymogom i potrzebom” – zadeklarował Jarosław Zielińskim podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Szefowa MSWiA, Elżbieta Witek podczas konwencji PiS w Katowicach zapewniła, że program modernizacji służb podległych MSWiA będzie kontynuowany. Witek poinformowała też, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować na ustawą przygotowaną przez MSWiA, która włączy Ochotnicze Straże Pożarne w cały…
Straż Graniczna na Mazowszu przyjmuje kandydatów do służby
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W tym, roku planowane jest przyjęcie 90 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą trzy placówki Straży Granicznej na Mazowszu: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin oraz PSG w Lesznowoli. O pracę w formacji mogą ubiegać się zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystający w pełni z praw publicznych, które w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyły 35 roku życia i posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Czekamy…
Porozumienie o współdziałaniu mazowieckich funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOT
03.07. 2019 r. w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli podpisano porozumienie w sprawie współdziałania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dokument został parafowany przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Rytwińskiego i Dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Grzegorza Kaliciaka. Porozumienie szczegółowo określa zakres i formy współpracy obydwu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy…