Aktualności

Statua „Triumf Życia” dla Nadwiślańskiego Oddziału SG – Konferencja „Niepodległą mamy we krwi” 2019
„Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym”. Te słowa Pablo Picasso zainaugurowały uroczystość poświęconą idei krwiodawstwa. Spotkanie konferencyjne miało wyjątkowy charakter ponieważ było zwieńczeniem i jednocześnie podsumowaniem tegorocznej kampanii “Niepodległą mamy we krwi”. Organizatorzy w szczególny sposób chcieli podkreślić niekwestionowane znaczenie i szczególną wartość krwi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Jednocześnie udało się powrócić do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w…
Nadwiślański Oddział SG uczcił 101. jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości
19.11.2019 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego, w intencji 101. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100-lecia ustanowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, które koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas wraz z…
Ważny komunikat biura prasowego NSZZ FSG!!!
W dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG. Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SG w 2020 rok oraz omówienie bieżącej działalności NSZZ FSG. Podczas posiedzenia podniesiono także wiele istotnych kwestii i wskazano kierunki działań na przyszłość. Prezydium Zarządu Głównego zarekomendowało aby środki dedykowane na podwyżkę uposażeń skierowane były w całości na wzrost uposażenia zasadniczego ze skutkiem wzrostu…
Akcja krwiodawstwa z okazji Święta Niepodległości
W dniu 19 listopada br. odbyła się zbiórka krwi przeprowadzona wśród funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zbiórka krwi była przeprowadzona pod hasłem  „Honorowi bez granic na Święto Niepodległości”. Wszystkie osoby, które chciały oddać krew musiały przejść specjalne badania lekarskie i po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego mogli oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzkie życie. Podczas akcji zebrano prawie 10 litrów od 22 dawców. Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję…
Zapraszamy na akcję krwiodawstwa “Honorowi bez granic”na Święto Niepodległości
Oddział Klubu HDK „Legion”przy ZO NSZZ FSG NwOSG serdecznie zaprasza na Akcję Krwiodawstwa w dniu 19 listopada 2019 roku, która będzie zorganizowana na terenie Oddziału przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie. Pobór krwi zabezpiecza Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Pobór krwi odbywać się będzie w mobilnym ambulansie w godz. 9.00 – 13.30 do którego zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy jak i mieszkańców Warszawy. Wejście główną bramą oddziału. Dla…
Uroczystość odsłonięcia pomnika Pamięci Policjantów II RP pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939 – 1945
15 listopada br. przed budynkiem KWP zs. w Radomiu odbył się apel z okazji uroczystych obchodów Święta Niepodległości połączony z odsłonięciem pomnika upamiętniającego funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945. 11 listopada 1918 r., w dniu podpisania przez Niemcy zawieszenia broni kończącego I wojnę światową, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Po ponad 120 latach Polska wreszcie odzyskiwała…
Spotkanie z bylym Wiceprzewodniczacym KKW NSZZ FSG mjr rez. SG Andrzejem Jurkiewiczem
W dniu 14 listopada br. w drodze powrotnej z Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej Związku Zawodowego SG Litwy LPPPS, która odbyła się w Wilnie, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG spotkał się z bylym Wiceprzewodniczacym KKW NSZZ FSG mjr rez. SG Andrzejem Jurkiewiczem twórca wielu kierunku rozwoju NSZZ FSG  między innymi Rady Funduszu Prawnego, która nadal istnieje i bardzo dobrze się sprawdza. Robert Lis podziękował również za rozpoczęcie współpracy z Przyjaciółmi z…
Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Związku Zawodowego Litewskiej Straży Granicznej LPPPS
W dniach 13-14 listopada br. w Wilnie (Hotel Panorama) odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Związku Zawodowego Litewskiej Straży Granicznej LPPPS. Na zaproszenie Kolegów z Litwy w konferencji uczestniczyła polska delegacja w składzie: Robert Lis Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG, Marek Ziniewicz były Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG i Piotr Bazyluk były Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku. Konferencję rozpoczął ustępujący Przewodniczący LPPPS Vladimir Banel, który przywitał gości i podziękował…
Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy został Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Wiesław Szczepański (Lewica) wybrany został dzisiaj na przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wybrano też 5 jego zastępców. Przewodniczącego i jego zastępców komisja wybrała spośród swoich członków. Kandydaturę Szczepańskiego na przewodniczącego w głosowaniu poparło 23 posłów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Zastępcami przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zostali: Arkadiusz Czartoryski (PiS), Jerzy Polaczek (PiS), Edward Siarka (PiS), Zdzisław Sipiera (PiS), oraz Tomasz Szymański (KO). Za kandydaturami zastępców przewodniczącego głosowało 25 posłów, nikt nie…
Związkowcy z ZT NSZZ FSG w Łodzi najlepsi w Zawodach Strzeleckich
W dniu 7 listopada 2019 roku na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Łodzi, odbył się VIII Wojewódzki Turniej Służb Mundurowych w Strzelaniu o Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości. W turnieju udział wzięła reprezentacja Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Łodzi w składzie: – Sławomir MIŃKOWSKI, – Radosław MUSIAŁA, – Marek MODRAK. W klasyfikacji drużynowej reprezentacja Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi zajęła I…
Oferta specjalna “Kolei Mazowieckich – KM” dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG i KG SG – zapisy do 13 grudnia 2019 roku!
W ramach wieloletniej współpracy oraz kształtowania własnej polityki taryfowej Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” opracowała ofertę specjalną dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG. Oferta „KM” cieszy się z roku na rok rosnącym zainteresowaniem. Umożliwia to stworzenie programu lojalnościowego dla członków ZO NSZZ FSG przy NwOSG, który stanowi wartość dodaną jako świadczenie dodatkowe. Na podstawie wykupionych legitymacji związkowcy będą mogli korzystać w roku 2020, z tańszych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich do pracy lub na wypoczynek. Cena jednej usługi…
Narodowe Święto Niepodległości
Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Przed wybuchem II wojny światowej odbyły się zaledwie dwie takie uroczystości. Dzień 11 listopada, który stał się świętem niepodległości jest datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i…