Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Warszawa Okęcie

Apel z okazji Jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG w PSG Warszawa Okęcie

W dniu 07 czerwca 2021r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG zorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy Placówce SG Warszawa – Okęcie.

Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert LIS wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy Placówce Warszawa – Okęcie Sławomirem Maratem wręczyli Medale Pamiątkowe  XV-lecia ZO NSZZ FSG przy NwOSG Komendantowi Placówki oraz zasłużonym  członkom związku  których  zaangażowanie przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku organizacji związkowej.

Uchwałą Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej  nr 08/2021/ ZO z dnia 15 lutego 2021 roku Medal Pamiątkowy z okazji XV – lecia Zarządu Oddziałowego z Zarządu Terenowego NSZZ FSG Warszawa – Okęcie otrzymali:

– płk SG  Piotr LISIAK – Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie

– Sylwia SIKORA

– Beata LACH  

– Przemysław  SOWA

– Sławomir SZCZEŚNIK

– Michał PIETRUSZKA

– Michał ROKICKI

– Tomasz LISOWSKI

– Leszek MROWIŃSKI

– Dariusz NOWAKOWSKI

– Sylwester  GORZKOWSKI

– Stanisław  POTASZNIK

– Dariusz  BORUCH 

Ponadto, Monetą Pamiątkową z okazji XV – lecia Zarządu Oddziałowego zostali wyróżnieni:

– Katarzyna Bartczak

– Agata Dybowska

– Łukasz Szczygieł

– Krzysztof  Przybytniak

 

Wyróżnionym Gratulujemy!

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym.

 

Poniżej krótka historia ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG został powołany 15 lutego 2006 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego został kolega Sylwester Kucharski.

Zarząd od momentu powołania czynnie i z dużym zaangażowaniem działa na rzecz obrony praw, godności oraz zawodowych interesów funkcjonariuszy.

19 maja 2009 roku Przewodniczącym Zarządu został kolega Waldemar Stefaniak. Od  09 grudnia 2010 roku po dziś dzień funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego pełni kolega Robert LIS.

Zarząd Oddziałowy pod przewodnictwem kolegi Roberta LISA buduje swoją pozycję negocjacyjną. Ugruntowana rola zarządu pozwala na skuteczne reprezentowanie i ochronę praw funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Liczne inicjatywy Zarządu związane z prowadzeniem akcji informacyjnych, organizowaniem protestów, ochroną prawną, wprowadzeniem ubezpieczeń grupowych, doradztwem finansowym,  organizowaniem imprez integracyjnych to rzeczywisty wpływ na poprawę warunków służby.

Ponadto Zarząd Oddziałowy wspiera środowiska kombatantów w szczególności Powstańców Warszawskich. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne związane ze zbiórkami, które mają na celu wsparcie funkcjonariuszy naszego Oddziału a także działa na rzecz potrzebujących min. dzieci z Domu Dziecka i pensjonariuszy Domów Samotnej Matki.

Wszystkie informacje o działalności zarządu można znaleźć w mediach ogólnopolskich, mediach społecznościowych natomiast szczegółowe zagadnienia dostępne są na stronie Zarządu Oddziałowego.

Zmiana przepisów i nowelizacja ustawy  dotycząca ochrony zwierząt, która ma zmienić status zwierząt służących w służbach mundurowych m.in. dożywotnie utrzymanie i opieka weterynaryjna finansowana przez państwo – to postulat podnoszony przez Zarząd i zwieńczenie kilkuletnich działań zarządu – mamy nadzieje wreszcie ze szczęśliwym finałem.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG w Warszawie ma na swoim koncie wiele osiągnięć na rzecz środowiska mundurowego nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej skutecznie  działając w odniesieniu do funkcjonariuszy całej Polski.

Zarząd Oddziałowy to również reprezentowanie postulatów w strukturach Forum Związków Zawodowych oraz Federacji Służb Mundurowych województw: mazowieckiego, łódzkiego. kujawsko – pomorskiego, to budowanie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami i konsolidacja środowisk mundurowych.

W skład Zarządu Oddziałowego wchodzi sześć Zarządów Terenowych, które funkcjonują przy Komendzie Oddziału, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi,  Bydgoszczy oraz w Lesznowoli.

Zarząd Oddziałowy za swoją działalność został odznaczony trzema Medalami:

– Odznaczenie „Serce Legionu” IV Stopnia

– Medal Pamiątkowy Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

– Medal Pamiątkowy z okazji X- lecia Powstania Wydziału zabezpieczenia Działań NwOSG

navigate_before
navigate_next

Foto: Michał Rokicki