Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Związkowe spotkanie w Łodzi

24 lipca br. w Łodzi  odbyło  się spotkanie związkowców SG i SW. Uczestnikami spotkania byli: Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Łodzi Jarosław Ćmiel, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis i Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi Katarzyna Nowosielska.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, podsumowano wspólne działania na rzecz funkcjonariuszy SG i SW. Kolega Robert Lis podziękował Przewodniczącemu ZO NSZZFiP SW za wsparcie, które okazuję Kolegom z PSG w Łodzi.

Następne spotkanie w Warszawie.