Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Związkowe spotkanie w Łodzi

W dniu 9 listopada 2021 roku Przewodniczący ZO NSZZ FSG Robert Lis spotkał się z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Łodzi. Podczas spotkania zostały poruszone sprawy związane z aktualną sytuacją na polsko – białoruskiej granicy, podziałem nagród dla funkcjonariuszy, przyszłych podwyżek oraz bieżących problemów.

W trakcie zebrania Przewodniczący ZO NSZZ FSG wręczył zasłużonym członkom związków zawodowych Pamiątkowe Medale XV – lecia Zarządu Oddziałowego

W spotkaniu uczestniczył kolega Jarosław Ćmiel Przewodniczący Związków Zawodowych Służby Więziennej w Łodzi. Ponadto odbyło się również spotkanie z Komendantem Placówki SG w Łodzi kpt. SG Marcinem Mrozem.

Tekst i foto: KN

navigate_before
navigate_next