Aktualności Z prasy i mediów

Żniwa emerytalne, czyli nadchodzi waloryzacja i „trzynastka”- portal-mundurowy.pl

Tradycyjnie już od 1 marca 2020 roku emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają podwyżkę swoich świadczeń. Zamiast zapowiadanej i planowanej w tegorocznym budżecie państwa waloryzacji w wysokości 3,24 proc. – będzie 3,56 proc. To o 3,22 zł  więcej dodatkowo na każdy tysiąc zł emerytury lub renty. Do tego dojdzie w kwietniu „trzynasta” emerytura. A w maju idziemy głosować. 

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wzrostu zarobków Polaków w 2019 r. Rosły szybciej niż planowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wyniósł 4,8 proc. Nieco wcześniej, bo w połowie stycznia GUS ogłosił dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. m.in. dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Inflacja wyniosła 2,6 proc.

Ile zyskają seniorzy

Sposób ustalania waloryzacji określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ wskaźnik waloryzacji uwzględnia co najmniej 20 proc. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, to na tej podstawie MRPiPS wyliczyło wskaźnik waloryzacji na 3,56 proc.  Rachunek jest prosty: 2,6 proc. plus 20 proc. z 4,8 proc. to 0,96 proc., co w sumie daje 3,56 proc.

Warto pamiętać, że w tym roku znów waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Co to oznacza? Seniorzy otrzymają gwarantowane 70 zł – o ile wyliczona dla nich waloryzacja jest niższa od tej kwoty. A to oznacza, że o 70 zł zwiększą się świadczenia do wysokości 1966,29 zł brutto, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc.

Senior, który otrzymuje 2,5 tys. zł miesięcznie brutto, może liczyć od marca na podwyżkę o 89 zł. Z kolei emeryt ze świadczeniem dwukrotnie wyższym ( 5 tys. zł brutto), dostanie od marca 178 zł miesięcznie więcej. To oznacza, że rocznie ich waloryzacja przyniesie 2,1 tys. zł ekstra.

Jednocześnie o 100 zł (z 1100 zł do 1200 zł ) zwiększy się najniższa emerytura. Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, osoby pobierające najniższe emerytury i renty otrzymałyby kwotę waloryzacji na poziomie 39,16 zł.

Wyższa „trzynasta” emerytura w kwietniu

Ten nadzwyczajny wzrost najniższej emerytury jest celowy wobec zapowiadanej wypłaty po raz drugi „trzynastej” emerytury w wysokości minimalnej emerytury (1200 zł).

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

“Trzynastki” otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Pieniądze na “trzynastki” maja pochodzic z Funduszu Solidarnościowego, z którego finansowane są m.in. osoby niepełnosprawne oraz z budżetu państwa. Senat zaproponował, by nie korzystać z pieniędzy tego funduszu. Głosowanie nad poprawkami Senatu odbędzie się w Sejmie w czwartek.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 9,2 mld zł. Z kolei na „trzynastą” emeryturę przeznaczono łącznie 11,75 mld złotych. R.Ch.

Źródło: portal-mundurowy.pl