Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Bydgoszcz

Zebranie ZT NSZZ FSG w Bydgoszczy

9 września br. w siedzibie PSG w Bydgoszczy odbyło się związkowe zebranie Zarządu Terenowego.

Podczas zebrania omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki oraz potrzeby, problemy i pomysły zgłoszone podczas zebrania.

Przewodniczący Kolega Tomasz Giedź podsumował wspólne działania ZT NSZZ FSG na rzecz funkcjonariuszy Placówki SG W Bydgoszczy.

Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Foto: ZT Bydgoszcz