Aktualności Zarządu Oddziałowego

Zebranie online Zarządu Głównego NSZZ FSG – informacja Wiceprzewodniczącego ZO NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 18 listopada 2020 brałem udział w zebraniu online Zarządu Głównego NSZZ FSG jako reprezentant Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG. Na spotkaniu omówiliśmy proponowane przez stronę rządzącą zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym a konkretnie dotyczące art. 15a. Przedstawiłem stanowisko ZO NSZZ FSG przy NwOSG iż najlepszym wyjściem byłoby zrównanie praw emerytalnych tzw. ubruttowionych z uprawnieniami funkcjonariuszy na tzw. starych zasadach. Uczestnicy zebrania ustalili iż wprowadzana w ustawie zmiana jest nie do przyjęcia a szczególnie w kontekście proponowanego limitu 25 lat po których można doliczyć wypracowane lata przed SG oraz w sposobie ustalenia mnożników za doliczone lata. W związku z tym zostaną razem z NSZZP podjęte kroki zmierzające do zmiany art. 15a  przynajmniej w zakresie obniżenia limitu.

Pochylono się również nad projektem rozporządzenia dotyczącego dodatku kontrterrorystycznego, który w tym przypadku uzgodniono iż wzorem Policji powinien należeć się funkcjonariuszom SG z takich pionów jak WZD, ZIS, ZIP, GIS, GIP itp. na równych prawach.

Na spotkaniu przegłosowano iż w grudniu odbędzie się zjazd statutowy NSZZ FSG, który dokona zmiany statutu NSZZ FSG.  Zjazd ze względu na pandemię realizowany będzie online na jednej z platform internetowych, oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej iż przepisy zezwalają na organizację takiej formy Zjazdu Krajowego NSZZ FSG.

Na zarządzie gościli również brokerzy ubezpieczeniowi omawiający w kilku słowach zmiany w nowym programie PZU oraz szykowanych w związku z nim szkoleniach oraz rozwiązaniach z wykorzystaniem sieci internetowej np. składanie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego drogą online.

Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Grzegorz Gruca