Aktualności Zarządu Oddziałowego

Zdanie odrębne czterech członków komisji BHP NwOSG

Pismo dotyczy: Komisji BHP.

W załączeniu przedstawiamy zdanie odrębne czterech członków komisji BHP NwOSG do „Sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” z dnia 31 grudnia 2015 roku oraz „Protokołu ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej” z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zdanie odrębne dotyczy m.in.
1. Sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Protokołu ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych łub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” (zwane dalej Sprawozdaniem) oraz „Protokołem ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej” (zwane dalej Protokołem) oraz biorąc pod uwagę fakt, że sprawy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej nie są nam obojętne, nie sposób zgodzić się z zapisami zawartymi w powyżej wskazanych dokumentach.

W tym miejscu należy wskazać, iż dokumentacja ta została sporządzona przez 2 członków Komisji BHP w tym sekretarza . Pomimo uzgodnień w Komisji oraz próśb ze strony jej członków, aby odbyło się spotkanie robocze, na którym zostałyby przedyskutowane sporne kwestie – do takiego spotkania nie doszło.

Uwagi są do poniższych placówek:
1. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W ŁODZI.
2. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BYDGOSZCZY.
3. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
4. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA – MODLIN
5. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA – OKĘCIE

Link do pisma w sprawie BHP