Oferty, promocje, terminarze

Zapraszamy na studia z promocją 50 % zniżki dla związkowców

CZESNE 50 % TANIEJ

 

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska dla Członków Związków Zawodowych, funkcjonariuszy oraz pracowników służb mundurowych przygotowała specjalną promocję – 50 % zniżki w opłacie czesnego.

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

studia I stopnia (inżynierskie) – 3,5-letnie w specjalnościach:

 • NOWOŚĆ! Ekologia i ekonomia w transporcie drogowym

 • Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska

 • Gospodarka odpadami

 • Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód

 • Ochrona ekosystemów leśnych

 

studia II stopnia (magisterskie) – 2-letnie po studiach licencjackich lub 1,5-roczne po studiach inżynierskich w specjalnościach:

 • NOWOŚĆ! Zarządzanie kryzysowe

 • Technologie w ochronie środowiska

 • Zarządzanie środowiskowe

 • Ochrona lasów i gospodarka leśna

 • Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie środowiska

 

studia podyplomowe – 2 semestry

 • Specjalista do spraw gospodarowania odpadami

 • Florystyka i zarządzanie kwiaciarnią

 • Zdrowie publiczne w środowisku społecznym

 • Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska

 • Odnawialne źródła energii

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia I stopnia (inżynierskie) – 3,5-letnie w specjalnościach:

 • NOWOŚĆ! Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • z aspektami bezpieczeństwa

 • BHP w przemyśle i usługach

 • Ochrona środowiska pracy

 • BHP w logistyce

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

studia podyplomowe:

 • NOWOŚĆ! Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami BHP – 2 semestry

 • NOWOŚĆ! Zarządzanie w oświacie z elementami BHP – 2 semestry

 • BHP i ochrona środowiska – 3 semestry

 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy – 2 semestry

 • Przygotowanie pedagogiczne – 3 semestry

 

TURYSTYKA I REKREACJA

studia I stopnia (licencjackie) – 3-letnie w specjalnościach:

 • NOWOŚĆ! Agroturystyka

 • Obsługa turystyki zagranicznej

 • Rekreacja ruchowa

 • Organizacja turystyki i rekreacji

 • Turystyka regionalna

 

studia II stopnia (magisterskie) – 2-letnie w specjalnościach:

 • Menadżer turystyki i rekreacji

 • Menadżer hotelarstwa i gastronomii

 • Turystyka na obszarach leśnych i chronionych

 • SPA i wellness

 

studia podyplomowe – 2 semestry

 • Turystyka na obszarach leśnych i chronionych

 • Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa

 • Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym

 

Nowe specjalności dedykowane funkcjonariuszom oraz pracownikom służb mundurowych, m.in.:

EKOLOGIA I EKONOMIA W TRANSPORCIE DROGOWYM,

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ASPEKTAMI BEZPIECZEŃSTWA,

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

 

 

Promocja 50 % zniżki w opłacie czesnego dla członków związków zawodowych, funkcjonariuszy oraz pracowników służb mundurowych obowiązuje przy zebraniu min. 30-osobowej grupy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

RADOM

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom, tel./fax: 48 383 11 50 do 55

MIECHÓW

ul. B. Prusa 2, 32,200 Miechów, tel./fax: 41 389 03 25

ZAKOPANE

ul. Zamoyskiego 40A, 34-500 Zakopane, tel./fax: 18 201 45 43, kom. 668 001 915

BIAŁA PODLASKA

Al. Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska, kom. 533 833 806

www.pwsos.pl