Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

Zapraszamy na studia z promocją 50 % zniżki dla związkowców w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska dla członków związków zawodowych, funkcjonariuszy oraz pracowników służb mundurowych przygotowała specjalną promocję – 50 % na czesne.

Zaświadczenia dla naszych członków wydaje Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG.

ZAPRASZAMY NA STUDIA – 2020/2021

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia I stopnia (inżynierskie) – 3,5-letnie w specjalnościach:

Ekologia i ekonomia w transporcie drogowym
Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód
Ochrona ekosystemów leśnych

studia II stopnia (magisterskie) – 2-letnie po studiach licencjackich lub 1,5-roczne po studiach inżynierskich w specjalnościach:

Zarządzanie kryzysowe
Technologie w ochronie środowiska
Zarządzanie środowiskowe
Ochrona lasów i gospodarka leśna
Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie środowiska

studia podyplomowe – 2 semestry

Specjalista do spraw gospodarowania odpadami
Florystyka i zarządzanie kwiaciarnią
Zdrowie publiczne w środowisku społecznym
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie kryzysowe
Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia I stopnia (inżynierskie) – 3,5-letnie w specjalnościach:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
z aspektami bezpieczeństwa
BHP w przemyśle i usługach
Ochrona środowiska pracy
BHP w logistyce
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

studia podyplomowe:

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami BHP – 2 semestry
Zarządzanie w oświacie z elementami BHP – 2 semestry
BHP i ochrona środowiska – 3 semestry
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy – 2 semestry
Przygotowanie pedagogiczne – 3 semestry

TURYSTYKA I REKREACJA

studia I stopnia (licencjackie) – 3-letnie w specjalnościach:

Agroturystyka
Obsługa turystyki zagranicznej
Rekreacja ruchowa
Organizacja turystyki i rekreacji
Turystyka regionalna

studia II stopnia (magisterskie) – 2-letnie w specjalnościach:

Menadżer turystyki i rekreacji
Menadżer hotelarstwa i gastronomii
Turystyka na obszarach leśnych i chronionych
SPA i wellness

studia podyplomowe – 2 semestry

Turystyka na obszarach leśnych i chronionych
Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa
Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym

Specjalności dedykowane funkcjonariuszom oraz pracownikom służb mundurowych, m.in.:

EKOLOGIA I EKONOMIA W TRANSPORCIE DROGOWYM,

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ASPEKTAMI BEZPIECZEŃSTWA,

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

Promocja 50 % zniżki w opłacie czesnego dla członków związków zawodowych, funkcjonariuszy oraz pracowników służb mundurowych obowiązuje przy zebraniu min. 30-osobowej grupy (z wszystkich służb mundurowych).

Więcej: http://www.pwsos.pl/

Zapraszamy do kontaktu:

RADOM

ul. Marii Fołtyn 6c, 26-600 Radom, tel. centrala: 48 383 11 50 do 55, fax: 48 383 11 50 wew. 55

MIECHÓW

ul. B. Prusa 2, 32,200 Miechów, tel./fax: 41 389 03 25

ZAKOPANE

ul. Zamoyskiego 40A, 34-500 Zakopane, tel./fax: 18 201 45 43, kom. 668 001 915

BIAŁA PODLASKA

Al. Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska, kom. 533 833 806

Więcej informacji w biurze ZO NSZZ FSG przy NwOSG

tel. 697 698 990