Aktualności Z prasy i mediów

Za postawę godną naśladowania

Dyplomem uznania oraz nagrodą rzeczową Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podziękował funkcjonariuszowi z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli, który udzielił pierwszej pomocy kobiecie poszkodowanej w wypadku drogowym.

Funkcjonariusz z Zespołu ds. Koordynacji Działań wracając ze służby do domu był świadkiem wypadku drogowego w m. Prażmów pod Warszawą. Podczas zdarzenia wykazał się odwagą, determinacją w działaniu i opanowaniem udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie kierującej samochodem, który wypadł z drogi, a następnie dachował. Zabezpieczył miejsce wypadku, wezwał służby ratunkowe, pokierował ruchem pojazdów, aby  wyeliminować zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu drogowego oraz działaniami drugiego świadka zdarzenia.

W dowód uznania za jego postawę i chęć niesienia pomocy, przyczyniając się tym samym do promowania wartości wynikających z zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusz został wyróżniony dyplomem i nagrodą.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/34827,Za-postawe-godna-nasladowania.html

Foto: NwOSG