Aktualności Z prasy i mediów

Z ostatniej chwili: Po interwencji NSZZ Policjantów KGP wycofuje się z decyzji o zakupie imienników przez funkcjonariuszy.

Komenda Główna Policji zamieściła dzisiaj na swoim portalu Oświadczenie, z którego wynika, że imienniki staną się częścią umundurowania. To dobra informacja, dla budżetów domowych funkcjonariuszy, którzy nie będą zmuszeni do zakupu imienników za własne środki.

Po raz kolejny w ciągu krótkiego czasu Komenda Główna Policji pod presją NSZZ Policjantów wycofuje się z niekorzystnych dla funkcjonariuszy decyzji. Przypominamy wcześniejszą decyzję o wstrzymaniu wypłacania dodatków, z której Komendant wycofał się po upublicznieniu jej przez NSZZ Policjantów. 

Obecnie nagłośnienie przez nasz Związek odpowiedzi KGP w sprawie, w której domagaliśmy się bezwzględnego wprowadzenie znaku identyfikacji imiennej jako elementu umundurowania policjantów również przyniosło efekty. KGP wycofuje się na całej linii:

KGP OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PUBLIKACJI NIEKTÓRYCH MEDIÓW DOTYCZĄCYCH POLICYJNYCH IMIENNIKÓW

Po ostatnich, pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacjach na temat zakupu imiennych identyfikatorów na mundury dla funkcjonariuszy, informujemy, że prace nad treścią Rozporządzenia trwają od lipca br.
Jego treść po konsultacjach, zarówno z komendami wojewódzkimi / stołeczną, jak i poszczególnymi Biurami KGP odpowiedzialnymi za logistykę, finanse czy kadry, została przekazana do dalszych uzgodnień także z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień.

W tej chwili, zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, funkcjonariusze wykorzystują zarówno imiennik, jak i znak identyfikacji indywidualnej (z numerem służbowym), który jest przypisany każdemu policjantowi i w każdej sytuacji pozwala na jego identyfikację.

W wyniku procedowanych zmian imienniki staną się częścią umundurowania, a tym samym jednostki Policji będą mogły je zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy. Obecne przepisy nie pozwalały jednostkom Policji na zakup tychże identyfikatorów, a funkcjonariusze mogli je nabywać z własnych środków.

(KGP)

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/164826,Oswiadczenie-w-sprawie-publikacji-niektorych-mediow-dotyczacych-policyjnych-imie.html

Foto: Policja