Aktualności Zarządu Oddziałowego

XXIV Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę

Jak co roku 18 sierpnia z okazji święta Przemienienia Pańskiego żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych pielgrzymowali na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży z prośbą i modlitwą o opiekę w codziennej służbie oraz życiu osobistym.

Święta góra

Góra Grabarka to święte miejsce z małą cerkwią na wzgórzu i żeńskim klasztorem, gdzie od stuleci podążają prawosławni pielgrzymi. Święta Góra Grabarka jest najważniejszym sanktuarium prawosławnym w Polsce. U jej podnóża przepływa strumień, którego woda wg wierzeń ma właściwości uzdrawiające. Wierni zostawiają tu swoje krzyże z osobistymi intencjami, które gęstym półkolem zamykają przestrzeń wokół świątyni.

Pątnicy w mundurach

Tradycyjnie uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach gdzie Arcybiskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz WP dziękował przybyłym funkcjonariuszom za trud codziennej służby. Pielgrzymi, w tym również żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji, przeszli kilkanaście kilometrów niosąc krzyż wotywny przygotowany w hajnowskim areszcie, który postawiono i poświęcono w intencji mundurowych i ich rodzin. Jak co roku liczną grupę stanowili funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, a także żołnierze, policjanci, SW, przedstawiciele Izby Celnej, strażacy, leśnicy oraz delegacje zza granicy. Wielu pielgrzymom towarzyszyły ich rodziny.

W tym roku w pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis i Norbert Gliński.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Dziekana Dekanatu Straży Granicznej ks. prot. mjr. SG mgr Adama Weremiejewicza oraz Komendanta PSG w Mielniku por. SG Piotra Bazyluka i Przewodniczącego ZT NSZZ FSG przy PSG w Mielniku Jarosława Szymańskiego za wsparcie i możliwość udziału w uroczystości.

Foto: ZO

navigate_before
navigate_next