Aktualności Zarządu Oddziałowego

XXI Piesza Pielgrzymka Wojskowa na Jasną Górę


         W dniu 05.08.2012 roku ponad 700 żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy straży granicznej i służb celnych wyruszyło wraz z XXI Pieszą Pielgrzymkę Wojskową na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli pierwszy dzień pielgrzymki od Eucharystii celebrowanej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej przez bp Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego.

Biskup Guzdek życzył żołnierzom, aby czas spędzony na pielgrzymce był dla nich okazją do odkrycia nowego wymiaru swego życia.

W homilii bp Józef Guzdek podkreślił wspólnotowy charakter pielgrzymki. Przekonywał, że braterstwo, wzajemna więź chrześcijan i Kościół to „najlepsze lekarstwo na jedną                   z największych bolączek współczesnego człowieka, jaką jest samotność i podział”. – Jakże budujące jest to, że na pielgrzymim szlaku możemy odkryć, że Jezus może być spoiwem, które łączy ludzi i narody Europy. Jakże ważne jest byśmy odkryli, że choć mówimy różnymi językami należymy do tej samej rodziny, jaką jest Chrystusowy Kościół – powiedział.

Wraz z mundurowymi pielgrzymami z Polski na Jasną Górę uczestniczyli także żołnierze        z Niemiec, Ukrainy, Litwy, Stanów Zjednoczonych  i z Łotwy .

W pielgrzymce wojskowej uczestniczyło dwóch funkcjonariuszy SG w tym reprezentant     Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i członek OOZ NSZZ FSG                            chor. sztab. SG Wiesław Łukasiewicz.

Z uwagi na obecność pielgrzymów kilku języków Ewangelia i wezwania modlitwy powszechnej odczytane były po polsku, niemiecku, angielsku, ukraińsku i łotewsku.

Pielgrzymka Wojskowa spędziła w drodze 10 dni, pokonując ponad 300 km.

Pątnikom w mundurach towarzyszyło 14 kapelanów ordynariatu polowego WP.

 Gdy pielgrzymi dotarli do  Jasnej Góry  w skupieniu udali się przed obraz Matki Bożej, by      u jej stóp złożyć swoje i powierzone intencje.
Z tej okazji biskup pomocniczy armii amerykańskiej Richard Spencer skierował do pielgrzymów słowa otuchy:
– Przybywamy ze świata rozdartego wojnami i cierpieniem. Pragniemy wyjść z tego świętego miejsca umocnieni nadzieją, że możemy być narzędziami pokoju w świecie – powiedział.

{gallery}aktualnosci/organizacja-oddzialowa/pielgrzymka-2012{/gallery}