Z działalności ZG NSZZ FSG

Projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczający określone normy).

Zarząd Główny NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej przekraczający określone normy).
Projekt zmiany ustawy jest efektem podpisanego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, które zakończyło prowadzone działania protestacyjne. W ramach porozumienia ustalono, że  zostaną wprowadzone pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA.
Zgodnie z zawartym porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. ma zostać wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
Uwagi proszę zgłaszać do przewodniczących zarządów oddziałowych NSZZ FSG.

Projekt: file:///C:/Users/ADM/Downloads/2019_02_05_arkusz_2.pdf

Źródło: https://nszzfsg.pl/projektu-zmiany-ustawy-z-dnia-12-pazdziernika-1991-r-o-strazy-granicznej-w-zakresie-wprowadzenia-odplatnosci-w-wysokosci-100-za-czas-sluzby-funkcjonariuszy-przekraczajacy-okreslone-normy/