Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Wybory do Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

W dniach 31.01.2019 – 01.02.2019 r. przedstawiciel Zarządu Terenowego NSZZ FSG kol. Katarzyna Nowosielska wzięła udział w posiedzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia wysłuchano sprawozdania z dwuletniej działalności FORUM oraz przeprowadzono wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących na następną kadencję działalności Forum Związków Zawodowych.
Podczas wielogodzinnych obrad wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Forum. W czasie zebrania kol. Katarzyna Nowosielska brała czynny udział w posiedzeniu uczestnicząc w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Forum ZZ ZWŁ został kolega Jarosław ĆMIEL.
Życzymy sukcesów w działalności Forum i żywimy nadzieje na bardzo dobrą współpracę.

navigate_before
navigate_next