Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego Z prasy i mediów

Wspólnie dla Przodków 2023

W dniach 22-27 lipca 2023 roku, 8 wolontariuszy z Polski (w tym partnerzy Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” i Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej) i 4 wolontariuszy z Ukrainy. Tym razem wolontariusze podczas wyjazdu wykosili cmentarze w Łubowie i Warężu. Pod okiem konserwatora oczyszczono i zabezpieczono kolejne nagrobki, również dzięki zakupionym klejom sklejono i zafugowano ponad 10 nagrobków.

Również projekt „Wspólnie dla Przodków” pomaga znaleźć dalekich i bliskich kuzynów. Na początku lipca do Instytutu Polonika przyszedł e-mail z prośbą o kontakt z kimś kto jeździ, bądź mieszka w Warężu. Instytut przekazał kontakt do organizatora wyjazdów Sebastiana Bironta i okazało się, że w drzewku genealogicznym Waręża i Łubowa, które jest budowane od 4 lat znajdują się osoby o takim samym nazwisku. Po przejrzeniu akt metrykalnych okazało się, że jeden z mieszkańców Waręż Pan Wolodymyr Pawłowicz mający 87 lat jest wujkiem dla Pana Romana Pawłowicz z Wilkas na Mazurach. Podczas pierwszego dnia wyjazdu Sebastian zorganizował im spotkanie i spotkali po raz pierwszy od lat 70 XX wieku. Dodatkowo w miejscowości Łubów znajduje się nagrobek Romana Pawłowicza pradziadka Michała Pawłowicza (1848-1925) i prababci Tekli Pawłowicz z domu Jasiennik (1853-1925).

Tak więc projekt Wspólnie dla Przodków nie tylko porządkuje, oczyszcza i konserwuje, ale również łączy rodziny, które przez wojnę, powojenne przesiedlenia, zmianę granic i inne sytuacje zostali rozłączeni. 9 września 2023 r. Sebastian Biront wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej «Dziedzictwo kulturowe: Innowacyjne podejście i zrównoważony rozwój» Realizacja projektu „WSPÓLNIE DLA PRZODKÓW”: Doświadczenia europejskie i Ukraińska rzeczywistość.

Następne wyjazdy planowane są w październiku i listopadzie.

ZAPRASZAMY !!!

  

 

Tekst i foto: Sebastian Biront