Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Warszawa Modlin

Wielkanocne spotkanie w PSG Warszawa Modlin

W dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w PSG Warszawa Modlin odbyło się  spotkanie funkcjonariuszy i pracowników związanym ze świętami wielkanocnymi. Tradycyjnie jako pierwszy przywitał wszystkich Komendant PSG Warszawa Modlin  ppłk SG Krzysztof Jurkowski, który złożył serdeczne życzenia świąteczne. Podziękował za tak liczne przybycie gościom, wśród których znaleźli się: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Prezes MPL Warszawa-Modlin, Przedstawiciele PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Izby Celno Skarbowej na naszym lotnisku. Szczególne miejsce w podziękowaniach znalazło się dla osób zaangażowanych w przygotowanie naszego spotkania. Następnie głos zabrał Kapelan NwOSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss, który przypomniał zgromadzonym jak ważne są Święta Wielkanocne podczas których sam Jezus Chrystus przychodzi z nami spożyć  posiłek w wielkanocną niedzielę. Następnie poświęcił przygotowane dla gości potrawy i zaprosił do wspólnego dzielenia się jajeczkiem. Osobiście również przyłączyłem się do życzeń w imieniu swoim i Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy NwOSG Roberta Lisa. Korzystając z okazji wspólnego spotkania przekazałem serdeczne podziękowania od rodziny przedwcześnie zmarłego naszego kolegi Piotrka Szelug.

 

 

Przewodniczący TOZ NSZZ FSG

przy PSG Warszawa Modlin

Grzegorz Gruca

navigate_before
navigate_next

Foto: ZT