Aktualności Z prasy i mediów

Wielka metamorfoza polskiej granicy

Wschodnią i północno-wschodnią granicę Polski, a równocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej czeka w najbliższych latach spora przemiana. Wynikać ona będzie nie tylko z faktu, że na odcinku z Białorusią, a dokładnie ponad 180 jego kilometrach, powstanie stalowa zapora. Duże inwestycje zakłada również ruszający w styczniu 2022 roku program modernizacji służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jego ramach za ok. 185 mln złotych zmodernizowany zostanie Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, a także zakupiony i zainstalowany system perymetrycznej ochrony granicy.

Największą i najbardziej znaczącą inwestycją na wschodniej granicy Polski jest niewątpliwie powstająca na odcinku z Białorusią zapora, stanowiąca odpowiedź na trwający tam od kilku miesięcy kryzys. Jak to ujął Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji jeszcze na początku listopada, stanowić ona będzie wart 1,6 mld złotych “symbol determinacji” w ograniczaniu nielegalnej migracji z kierunku białoruskiego. Symbol ten będzie miał długość ponad 180 km, ok. 5,5 metra wysokości i stalową konstrukcję (wstępne szacunki mówią, że zużytych zostanie ponad 50 tys. ton stali). “Trzon” stanowić będą 5-metrowe stalowe słupy o przekroju dwuetowym, zwieńczone drutem kolczastym. Między nimi montowane będą stalowe panele, zmontowane z profili zamkniętych zimnogiętych.

Będzie to tylko jedna z kilku linii ochrony, które powstać mają na odcinku z Białorusią. Pierwsza z nich to aktywna bariera fizyczna, czyli ogrodzenie wyposażone w kabel detekcyjny sygnalizujący wszelkie próby jego naruszenia. Kolejną linię stanowić będą kable detekcyjne, sygnalizujące ruch sejsmiczny poruszającego się obiektu. Trzecią linię stanowić mają natomiast kamery z funkcją wykrywania ruchu.

Budowa rozpocząć ma się jeszcze w tym roku i trwać, zgodnie z założeniami, ok. 180 dni. Odcinek, na którym powstanie, podzielono na cztery strefy, w których prace trwać będą równocześnie. Prowadzone będą one w trybie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę. Władze założyły, że nad konstrukcją pracować będzie kilka dużych firm, z odpowiednim potencjałem wykonawczym. Podpisano już pierwsze umowy. Co ważne, inwestycja będzie realizowana na “wyjątkowych” warunkach. Nie będą bowiem do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Przewiduje się też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy zapory. Wydatki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia pokryją wojewodowie. A biorąc pod uwagę nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw, prace nad zaporą realizowane będą na obszarze objętym szczególną ochroną, a dokładnie m.in. zakazem przebywania, znanym z trwającego obecnie tam stanu wyjątkowego.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/wielka-metamorfoza-polskiej-granicy?

Foto: SG