Aktualności ZT przy PSG Warszawa Okęcie

Walne zebranie w ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa Okęcie.

Dnia 12 stycznia 2017 roku w ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa – Okęcie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Poniżej nowy skład Zarządu

Przewodniczący: Sławomir Marat

Wiceprzewodniczący: Tomasz Lisowski

Wiceprzewodniczący: Leszek Mrowiński

Wiceprzewodniczący: Krystian Wojciechowski

Wiceprzewodniczący: Tomasz Hryniewski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący TKR: Roman Jońca

Członkowie TKR: Marian Śliwiński i Paweł Matuszewski

 
Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności związkowej.