Aktualności ZT przy Komendzie NwOSG

Walne zebranie w ZT NSZZ FSG przy KOMENDZIE NwOSG

W dniu 12 stycznia 2017 roku na terenie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG odbyło się walne zgromadzenie Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy NwOSG w czasie którego odbyły się wybory na nową kadencję związkową.

Walne zgromadzenie rozpoczął Przewodniczący ZT NSZZ FSG Marcin Czępiński, który przywitał wszystkich członków oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrał PrzewodniczącyZarządu Oddziałowego NSZZ FSG Robert Lis, który podziękował Zarządowi Terenowemu za owocną współpracę związkową.

W trakcie spotkania odbyły się wybory na nową kadencję w Zarządzie Terenowym przy Komendzie NwOSG.

Nowy skład Zarządu Terenowego  NSZZ FSG przy Komendzie Nadwiślańskiego OSG

Przewodniczący: Marcin CZĘPINSKI

Wiceprzewodniczący: Łukasz ZAJĄC

Wiceprzewodniczący: Romain LOUKLINSKI

Wiceprzewodniczący: Piotr REZLER
 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący TKR: Norbert GLIŃSKI

Członkowie TKR: Michał MISZTAL i Dariusz AMPUŁA

W imieniu Zarządu pragnę podziękować osobom obecnym na zebraniu.

                                                                                                        Rzecznik prasowy

                                                                                                        Zarządu OddziałowegoNSZZ FSG

                                                                                                        przy Nadwiślańskim OSG

                                                                                                        Łukasz ZAJĄC

{gallery}/aktualnosci/organizacja-oddzialowa/wybory-2017{/gallery}