Aktualności Z działalności ZG NSZZ FSG

W ślad za Rafałem Jankowskim również Przewodniczący ZG NSZZ FSG wniósł uwagi do projektu specustawy

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG – 22 marca 2020 roku

W dniu wczorajszym przewodniczący ZG NSZZ FSG wniósł uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w skład tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zawnioskował o:

– przyznanie kolejnego dodatkowego 14 dniowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy SG z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonariusze służb mundurowych byli pozbawienie możliwości skorzystania z dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19.

– zwiększenia wieku dziecka do 12 lat w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374.

– zapewnienia funkcjonariuszom SG prawa do zachowania pełnego uposażenia funkcjonariuszom Straży Granicznej, wobec których zastosowano kwarantannę lub nadzór epidemiczny w trybie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495, z 2020 r., poz. 284, 322 i 374).

– w dotychczasowych projektach jest brak mowy o wprowadzeniu służby w SG w systemie skoszarowanym.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduję możliwość wprowadzenia pracy zdalnej dla funkcjonariuszy SG oraz innych służb.

Wniesienie uwag możliwe było dzięki temu, że NSZZ FSG ma swojego przedstawiciela w Prezydium FZZ.

Źródło: https://www.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Stra%C5%BCy-Granicznej-1697941630500353/?epa=SEARCH_BOX