Aktualności

Ustawa modernizacyjna uchwalona przez Sejm. 12 mld złotych na rozwój służb

W czwartek Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA oraz w Służbie Więziennej w latach 2022-2025. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przez 4 lata modernizacja służb mundurowych, zarówno tych nadzorowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji jak i Ministerstwo Sprawiedliwości, kosztować będzie ponad 12 mld złotych. 

Sejm zakończył, przynajmniej na jakiś czas, prace nad pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025 i nowelizacji ustawy o Policji. Najważniejsza wprowadzona przez posłów zmiana, jeszcze po pierwszym czytaniu, dotyczy wpisania do ustawy także programu modernizacji Służby Więziennej. Zgłoszono również poprawki dotyczące ustawowego uregulowania dla ustanowienia odznaczenia oraz wprowadzenia dodatku do emerytury (o 1 proc. podstawy) dla osób, które z narażeniem życia interweniowały w trakcie służby. Chodzi dokładnie o mundurowych, którzy otrzymali Medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja.

Za przyjęciem ustawy głosowało 430 posłów, pięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które do ustawy zgłosiła Lewica, PSL i koło Polska 205

navigate_before
navigate_next

Źródło: Załączniki do projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Cały artykuł, źródło: https://www.infosecurity24.pl/ustawa-modernizacyjna-uchwalona-przez-sejm-12-mld-zlotych-na-rozwoj-sluzb?

Foto: Sejm RP/Twitter