Z prasy i mediów

Uroczyste ślubowanie w Muzeum Powstania Warszawskiego

 

28 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzejem Rytwińskim w gmachu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 17 kobiet i 12 mężczyzn. Od 12 marca rozpoczną szkolenie podstawowe i następujące po nim – szkolenie podoficerskie w ośrodkach szkolenia SG, aby po zdaniu egzaminów, podjąć służbę w trzech placówkach podległych NwOSG: PSG Warszawa-Okęcie, PSG Warszawa-Modlin oraz PSG w Lesznowoli.W swoim wystąpieniu komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, a błogosławieństwa udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Uroczystość ślubowania swoją obecnością zaszczycili Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan prof. Mieczysław Szostek oraz Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Pan Eugeniusz Tyrajski – który pogratulował młodym adeptom podjęcia decyzji wstąpienia do służby w naszej formacji, a w szczególności do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który nosi imię Powstania Warszawskiego.

Tradycyjnie, na koniec uroczystości delegacja młodych funkcjonariuszy złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą  Muru Pamięci Muzeum Warszawskiego.

Zanim założyli mundur, nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Nowo przyjętych funkcjonariuszy czeka teraz kilkumiesięczny kurs w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Kurs obejmuje 7-miesięczne szkolenie podstawowe, podoficerskie oraz 3-tygodniowe praktyki. Po szkoleniach funkcjonariusze będą służyć w lotniczych przejściach granicznych na Mazowszu.

W ubiegłym roku szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zasiliło 100 nowych funkcjonariuszy. Ogółem w Nadwiślańskim Oddziale SG służy 1374 funkcjonariuszy, w tym 515 kobiet.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej w naszym oddziale. W tym roku planowane jest przyjęcie 145 osób.

O pracę w formacji mogą ubiegać się zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystający w pełni z praw publicznych, które w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyły 35 roku życia i posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Czekamy na kandydatów z co najmniej średnim wykształceniem, które były niekarane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Konieczne jest także posiadanie przez kandydata zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w Straży Granicznej powinny osobiście składać oferty w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (dawniej 17 Stycznia 23) w Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny złożenia dokumentów. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/26730,Uroczyste-slubowanie-w-Muzeum-Powstania-Warszawskiego.html