Rozporządzenia, Ustawy

Ukazały się projekty rozporządzeń dotyczące wzrostu uposażeń w Straży Granicznej

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (termin zgłaszania uwag – do dnia 14 września 2012 r.)
Link do treści projektu

oraz

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (termin zgłaszania uwag – do dnia 14 września 2012 r. )
Link do treści projektu