Aktualności Z prasy i mediów

Superustawa trafi na posiedzenie plenarne Sejmu. Dodatek przedemerytalny w formie zaproponowanej przez MSWiA

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w iście ekspresowym tempie zajęła się dzisiaj ustawą wprowadzającą specjalne rozwiązania dla służb mundurowych podległych resortowi SWiA oraz w Służbie Więziennej. Posłowie przyjęli projekt ustawy, a politycy zajmą się nim już za parę dni na posiedzeniu Sejmu RP. Dokument ma wejście w życie 1 października 2020 r.

Jak widać, zeszłotygodniowe kilkugodzinne prace podkomisji przełożyły się na tempo obrad sejmowej komisji. Posłom w ciągu zaledwie trochę ponad godziny udało się przyjąć projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Wiadomo już, że za parę dni politycy zajmą się nim podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowanego w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r.

Warto podkreślić, że plany resortu pozostają bardzo ambitne. Minister Mariusz Kamiński liczy bowiem na to, że podczas Święta Policji, czyli już 24 lipca, będzie mógł przekazać dobre informacje w sprawie projektu ustawy. A dokładnie informacje o przyjęciu jej przez polski Sejm.

Przypomnijmy, że jeszcze podczas prac samej podkomisji, która zebrała się we wtorek, 15 lipca wprowadzono szereg poprawek. Związkowcom, reprezentującym mundurowych z różnych formacji, nie udało się jednak przeforsować wszystkich rozwiązań, które zgłosili posłom. Przykładowo, chodziło o wykreślenie z przepisów słów “dobro postępowania lub dobro służby”, gdyż – jak podkreślali przedstawiciele NSZZ Policjantów – są to pojęcia nieostre i “dają zbyt dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji, w sytuacji gdzie czyn może być wątpliwy ponieważ ma charakter nieumyślny”. Zwrócili oni również uwagę na wydłużenie o 9 miesięcy czasu zawieszenia w czynności służbowych – z 3 do 12 miesięcy. “W ocenie Federacji wydłużenie czasu zawieszenia w czynności służbowych o 9 miesięcy na znajduje żadnego logicznego uzasadnienia i ma charakter dyskryminujący pokazujący, że stosujemy tu zasadę <<domniemanie winy>>, a nie odwrotnie” – podkreślali.

Wiceminister Wąsik zobowiązał się jednak do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MSWiA dotyczącym opiniowania policjantów, tak aby nikt nie został pokrzywdzony ponieważ “świadczenie motywacyjne” ma mieć charakter powszechny bez wykluczania kogokolwiek.

Pojawiła się również propozycja, by przedemerytalne świadczenie motywacyjne wprowadzić w Straży Granicznej dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 20 lat oraz “wzięcia pod uwagę różnic wynikających z obliczenia okresów służby branych pod uwagę do przyznania świadczenia motywacyjnego z wysługą braną pod uwagę przy obliczaniu podstawy emerytalnej, ponieważ funkcjonariusz, który osiągnął wysługę lat uprawniającą do przejścia na emeryturę, a natomiast nie osiągnął jeszcze wystarczającego stażu uprawniającego do przyznania świadczenia motywacyjnego, może przejść na zaopatrzenie emerytalne jako dla niego korzystniejsze”. Zwrócono również uwagę na wydłużenie terminu na wymierzenie funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej z 1 do 2 lat. Uwagi te nie zostały jednak zgłoszone w formie poprawek, a komisja miała zająć się nimi podczas posiedzenie 20 lipca. Tak się jednak nie zostało. Do tematu posłowie wrócą więc zapewne w dalszej części legislacyjnej ścieżki projektu.

Zgodnie ze zmianami, ustawa – z wyłączeniem wybranych przepisów – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., czyli dwa miesiące później niż przewidywał jeszcze niedawno resort.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/superustawa-trafi-na-posiedzenie-plenarne-sejmu?

Foto:  Sejm RP