Aktualności Z prasy i mediów

Statua „Triumf Życia” dla Nadwiślańskiego Oddziału SG – Konferencja „Niepodległą mamy we krwi” 2019

„Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym”. Te słowa Pablo Picasso zainaugurowały uroczystość poświęconą idei krwiodawstwa.

Spotkanie konferencyjne miało wyjątkowy charakter ponieważ było zwieńczeniem i jednocześnie podsumowaniem tegorocznej kampanii “Niepodległą mamy we krwi”. Organizatorzy w szczególny sposób chcieli podkreślić niekwestionowane znaczenie i szczególną wartość krwi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Jednocześnie udało się powrócić do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w myśl zasady, że patriotyzm i honorowe krwiodawstwo to pojęcia wzajemnie się uzupełniające. Konferencja była także okazją do spotkania się z ludźmi o ogromnych sercach, wielkim samozaparciu – chcących tak jak wolontariusze – promować i kreować honorowe dawstwo krwi wśród społeczeństwa niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy, nauki czy służby.

Powyższe ujęcie tematyki sympozjum w zgrabny sposób definiuje podłoże, na którym spotkali się liczni przedstawiciele “świata krwiodawstwa”. A konferencję na temat najcenniejszego płynu świata, którego nigdzie poza ludzkimi żyłami nie da się wyprodukować, wspólnie poprowadzili szer. Anna Szymaniak, żołnierz 12. WBOT oraz Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion Robert Kowalewski – żołnierz 6. MBOT.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, którzy nas wspierali i dołożyli swoją “cegiełkę” w realizację „Niepodległej”. Byli to przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, dowódcy i dyrektorzy jednostek i instytucji wojskowych, jak również przedstawiciele Publicznej Służby Krwi, klubu honorowego krwiodawstwa z całej Polski oraz partnerzy i sponsorzy, bez których podczas konferencji nie moglibyśmy w tak wyjątkowy sposób podziękować wszystkim uczestnikom.

Uroczystość została podzielona na dwa moduły:
I. Wyróżnienia Legionu
II.Konferencja „Niepodległą mamy we krwi”

WYRÓŻNIENIA LEGIONU
Podczas wyróżnień przedstawiciele Legionu uhonorowali najbardziej aktywnych działaczy i wolontariuszy Klubu HDK Legion, a także przedstawicieli innych klubów krwiodawstwa, którzy wspierali kampanię choćby poprzez organizację akcji krwiodawstwa pod jednym hasłem.

Podczas tego modułu wręczane były:
1. Odznaczenie „Serce Legionu”.

a. Odznaczenie zostało przyznane we wszystkich stopniach najbardziej pracowitym i wyróżniającym się działaczom i wolontariuszom Legionu, rozpoczęto od najwyższego 1-szego stopnia, które zostało przyznane przez Kapitułę Odznaczenia po raz pierwszy w naszych nowych strukturach Prezesowi Robertowi Kowalewskiemu.

b. Dodamy także, że odznaczeniem wyróżniliśmy przedstawicieli wszystkich Klubów HDK, które w tegorocznej edycji przeprowadzili choć jedną akcję krwiodawstwa …
Panowie i Panie, to duma z Wami współpracować, dziękujemy jeszcze raz za pomoc i wsparcie !!!

Tymi klubami były:
Krwiodawcy w Mundurach Bartoszyce
Wojskowy klub HDK PCK saper Stargard
Klub HDK PCK przy Opoczno I sp. Z.o.o – Krwiodawcy.Eop
Wojskowy Klub HDK PCK przy 9 BKPanc
Klub HDK przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia
Klub HDK PCK nr 500 z Kielc
Klub HDK Krzyś w Zielonce
Klub HDK PCK przy AWL Wrocław
Wojskowy Klub HDK PCK Żołnierska Krew
Klub HDK PCK Podhalańczyk
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka
Klub HDK PCK Strzelec
Klub HDK “ŻOŁNIERSKI DAR” przy 5 bsp w Przemyślu
Klub HDK Krew za Krew przy OSP Brudzewice

2.Odznaka SHDK Legion
Organizacyjna odznaka została przyznana członkom Klubu Legion, głównie strażakom z OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Statuy Legionu:
a. Statua „Serce Nadziei” dla Ostrołęckiego Legionu, przekazana na ręce Pawła Stawickiego

b. Statua „Feniks – Dar Życia” dla @Klub HDK COMMANDO – Oddział przy Jednostce Wojskowej Komandosów, przekazana na ręce mł. chor. Sławomira Bagana.

c. Statua „Triumf Życia” dla Oddział Klubu HDK Legion przy Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, przekazana na ręce Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Roberta Bagana oraz Roberta Lisa.

KONFERENCJA
Konferencja rozpoczęła się muzycznym akcentem Romana Booskiego, który wraz z Prezesem Legionu napisał słowa do utworu z pogranicza krwiodawstwa i patriotyzmu. Już niebawem piosenka ukaże się w sieci. Teledysk ma zobrazować tegoroczne dokonania kampanii.
Kolejnym punktem programu były przemowy zaproszonych gości, dosadnie ukazujące szlachetność idei. W tej części uroczystości gło zabrali:
Maciej Podzczaski – Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego
st. sierż. Robert Kowalewski – Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion / żołnierz 6 MBOT
Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki
Gen. bryg. Artur Dębczak, Z-ca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, który przeczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka
Ministrer Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Gen. dyw. Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej

Po rozpoczęciu panelu konferencyjnego przedstawiliśmy film podsumowujący kampanię, finalizowany 30 minut przed emisją, co pozwoliło ukazać najświeższe statystyki. W dzień konferencji odbywały się bowiem jeszcze akcje krwiodawstwa w Polsce, w której krew oddało ponad 150 dawców. Kampanię podsumowano ponad 2 tysiącami litrów zebranej krwi. Liczby przerosły oczekiwania największych optymistów.

SYRENA LEGIONU
Jednym z najważniejszych elementów konferencji było omówienie procesu funkcjonowania “Syreny Legionu” – Systemu Reagowania na apele o krew. Podkreślono, iż działania podejmowane podczas prowadzenia kampanii były tylko małą cząstka wielkiego planu ratującego zdrowie i życie polskiego społeczeństwa. Podczas prezentacji podziękowano wielu osobom, instytucjom i urzędom. Wśród wymienianych byli:

Justyna Matuszewska – pomysłodawczyni Systemu, członek Zarządu Fundacji Legion
Sławomir Bagan – pomysłodawca nazwy, koordynator oddziału Klub HDK COMMANDO przy @cisi i skuteczni
Artur Borkowski

Pierwsze urzędy, dzięki którym system został uznany za godny zaufania i ruszył:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Urząd Miasta w Legionowie
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Urząd Miasta i Gminy Serock

Kolejnymi wymienionymi partnerami były dwie firmy, jedna tworząca naszą najnowocześniejszą stronę HDK na świecie: Portal Legion www.legionhdk.pl – firma ComminT ( conor interactive) oraz Euvic, który pomaga nam tworzyć i rozwijać mobilną aplikację “Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi”.

Robert Kowalewski podziękował także @Narodowy Instytut Wolności, dzięki któremu mamy możliwość rozwijania zarówno Legionu, jak i Syreny Legionu.

Maciej Podczaski – Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy @Polska Zbrojna dokonał podsumowania statystyk kampanii opowiadając kolejno:
📊 Krew zbieraliśmy w całym kraju od 1 września do 18 listopada;
📊 Zorganizowaliśmy 61 akcji krwiodawstwa, podczas których zebrano ponad 837 litry krwi;
📊 1561 uczestników kampanii zarejestrowało na portalu Legionu 2485 donacji, tym samym zwiększając licznik zebranej krwi o kolejne 1134 litry;
📊 W sumie zebraliśmy więc ponad 1971 litrów bezcennego leku jakim jest krew;
📊 Nagrodziliśmy 355 dawców, podczas 71 dni konkursowych;
📊 Z kolei 59 krwiodawców otrzymało nagrody główne i specjalne, których losowanie odbyło się w sobotę na żywo w @Telewizja Republika.

Na koniec wystąpił wyjątkowy gość z Legionowa, Agnieszka, która opisała swoją tragedię rodzinną rozgrywająca sie w minione wakacje, kiedy to walczyła o krew dla mamy. Na pewno domyślacie się, że Syrena Legionu, która powstała w Legionowie zadziałała błyskawicznie i zapewniła wsparcie nie tylko dla jej mamy, ale i wielu innych potrzebujących. Opowieść była tak emocjonująca, że widownia zamarła, a prowadzącym zabrakło słów … i polały się łzy.

KRZYŻE ZASŁUGI ORAZ ODZNAKA HDK ZdZN
Nie zabrakło oczywiście odznaczeń państwowych i resortowych. Mając jako Patrona Honorowego Wojewodę Mazowieckiego, którego reprezentował Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski odznaczono:

Złotym Krzyżem Zasługi:
Roberta Tadeusza Kowalewskiego,

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
Kamila Sawickiego

Brązowymi Krzyżami Zasługi:
Jarosława Schnobera
Pawła Stawickiego,
ks. Krzysztofa Włosowicza,
Pawła Żałobę

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:
Wojciech Lesiak

Kolejnym z odznaczeń było Odznaczenie “Serce Legionu”, nadane ponownie we wszystkich stopniach z ogromną przyjemnością i dumą, gdyż coraz więcej ludzi, partnerów, urzędów, dowódców i klubów HDK wspiera i pomaga w nowoczesnej działalności Legionu.

Sercu Legionu po raz pierwszy zostało wręczone Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu, wydawcy Polski Zbrojnej. Rola tej instytucji jest nieoceniona.

Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca miesięcznika “Polska Zbrojna” jest medialnym opiekunem żołnierzy Wojska Polskiego. Bierze zawsze czynny udział we wszystkich wydarzeniach zarówno tych oficjalnych, nawiązujących do służby wojskowej, jak również związanych z licznymi pasjami swoich czytelników. Tak też było w tym przypadku … Wystarczyło słowo, prośba o pomoc w promocji pojedynczej akcji krwiodawstwa w jednej małej jednostce wojskowej, by w niedługim czasie współpraca przerodziła się we wspaniałą kampanię na skalę ogólnopolską. Instytut z wielką pasją zawsze wspiera ideę honorowego krwiodawstwa, gdyż osoby tam pracujące to ludzie o wielkich i otwartych sercach, dlatego też to szczególne zaangażowanie i wielka empatia do drugiego człowieka połączyły wspólne działania na rzecz polskiego krwiodawstwa. W ostatnich latach ich działaniami kreującymi honorowe krwiodawstwo były między innymi:
● promocja wydarzeń i akcji krwiodawstwa na łamach swojego portalu i miesięcznika Polska Zbrojna;
● wsparcie kampanii “W boju i potrzebie krwi nie szczędząc” mającej za zadanie zwrócić uwagę Polskiego społeczeństwa na weteranów misji poza granicami kraju;
● cykl “Braterstwo Krwi” ukazujący przez ponad rok w każdym wydaniu Polski Zbrojnej żołnierza krwiodawcę, gdzie przybliżano jego historię, działalność w swoim klubie i jednostce wojskowe oraz zasługi;
● współorganizacja dwóch edycji kampani “Niepodległą mamy we krwi” promującej krwiodawstwo oraz patriotyzm.
Pozostałymi partnerami w walce o zdrowie i życie Polskiego społeczeństwa, których odznaczyliśmy “Sercem Legionu” byli:

II stopniem odznaczenia „Złotym Medalem”:
ComminT Sp. z o.o. za Portal Legion

III stopniem odznaczenia „Srebrnym Medalem”:
Euvic za aplikację

IV stopniem odznaczenia „Brązowym Medalem”:
Firmie Tryumf za tworzenie wyjątkowych medali, coinów i wyróżnień HDK
gen. dyw. @Jarosław Gromadziński za pomoc, wsparcie i bycie dowódcą krwiodawcą
płk. Mariusz Chmielewski za działania w @Wojskowa Akademia Techniczna
płk SG Robert Bagan – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk. Michał Strzelecki za wsparcie oddziału @Klub HDK Commando
dr. Karol Kukowka Prezesowi Fundacji Twoje Tak Ma Znaczenie

V stopniem odznaczenia „Metalową Pinsą”:
Paweł Bednarczyk – Burmistrza Tłuszcza za wsparcie @Oddziału WWL
Izabela Borańska-Chmielewska – Redaktor Naczelna Polski Zbrojnej
Roman Lachowolski (Bosski Roman) za piosenkę HDK
Przemysław Ogonowski za pomoc w tworzeniu wyjątkowych grafik
Narodowy Instytut Wolności za pomoc w wdrażaniu Syreny Legionu
Astrum Agencja Reklamowa za pomoc w promocji i tworzeniu grafik.
Emtax – biuro rachunkowe za pomoc w naszej kochanej biurokracji

Edukacja w szkołach i przedszkolach oraz konkurs edukacyjny
W czasie kampanii skupiliśmy się także na edukacji poprzez spotkania z dziećmi w przedszkolach, prelekcje i akcje krwiodawstwa w szkołach średnich. Przy współpracy z Powiat Legionowski zorganizowaliśmy wyjątkowy konkurs HDK podczas którego szkoły miały za zadanie:
realizację lekcji wg projektu Ministra Zdrowia;
pomoc w przeprowadzeniu prelekcji o HDK;
organizacja akcji krwiodawstwa w szkołach;
przeszkolenie uczniów poprzez e-learning HDK.

Zwycięską szkołą zostało:
II Liceum Ogólnokształcące im.Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie,

a w konkursie brały udział także szkoły:
Zespół Szkół w Wieliszewie;
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Konopnickiej w Legionowie;
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im.Jerzego Siwińskiego w Legionowie;
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
Szkoły otrzymały od nas certyfikaty od @Ministra Zdrowia i @Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Warszawie oraz statuetki i certyfikaty “propagatora edukacji HDK”

Po wyróżnieniach na scenie pojawili się przedstawiciele z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, którzy opowiedzieli o spotkaniu dzieci z naszymi wolontariuszami i sytuacjami, które wszystkich mocno rozczuliły podczas zabaw. Poprosiła także zastępującego dowódcę Pana ppłk. Przemysława Kubickiego, Szefa Sztabu 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej o kolejne odwiedziny, gdyż prowadzącymi spotkanie byli podlegli mu żołnierze.

Do kampanii zaprosiliśmy wielu partnerów. Zaoferowali Oni swoją pomoc poprzez przekazanie cennych i różnorodnych nagród, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.Swoje wsparcie okazały nam prywatne firmy, ale również dowódcy i liczne instytucje wojskowe, którym przekazaliśmy statuetki wsparcia kampanii. Wymienimy część z nich:
Polska Zbrojna
Sztab Generalny WP
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Wojska Obrony Terytorialnej
18 Dywizja Zmechanizowana
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Dowództwo Garnizonu Warszawa/ Command of Warsaw Garrison
Jednostka Wojskowa Komandosów;
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Tryumf
PrintNet.pl
Militaria.pl
Helikon-Tex
Enigma – jubiler online
Pompa Team oraz Genesis
ZoKart Nadruki
BLIK Firma Reklamowa
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie
Pułk Ochrony
Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Wojskowa Akademia Techniczna
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
18 Dywizja Zmechanizowana
19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
2 stargardzkiego batalionów saperów
Beckit Renckiser Polska
SILVANO Sylwester Noceń
Związek Oficerów Rezerwy RP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego
Filatelia Maltańska

Podczas konferencji nie zabrakło również przekazania Odznak SHDK Legion, które trafiły na ręce:
gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego – Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej;

płk. Bogdana Rycerskiego – pełniącego obowiązki dowódcy 15 Giżyckiej Brygada Zmechanizowana

Daniela Jeszke – Naczelnika OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Po zakończeniu wręczania statuetek głos zabrało jeszcze kilku naszych gości, którzy podziękowali za współpracę podkreślając wagę i znaczenie Honorowych Dawców Krwi oraz przekazali upominki organizatorom.
W tle muzycznego akcentu, w którym wybrzmiała patriotyczna nuta Romana Bosskiego, odbywały się rozmowy w kuluarach wszystkich nagrodzonych wolontariuszy i licznie przybyłych gości.

Patroni Medialni:
Polska Zbrojna
tvp.info
Telewizja Republika
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia
TVP3 Warszawa

Głównymi partnerami organizacyjnymi konferencji byli:
Powiat Legionowski
Powiat nowodworski – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze…
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa…
Aviotex
Pieczątki COLOP Polska
Progres Displays – Systemy wystawiennicze

Źródło: https://www.facebook.com/legionhdk/?

Foto: HDK Legion

navigate_before
navigate_next