Rozporządzenia, Ustawy

Środki przymusu bezpośredniego, użycie broni palnej, funkcjonowanie komisji lekarskich, wypadki i choroby w służbie

20 listopada br. na posiedzeniu Rady Ministrów zostaną rozpatrzone trzy projekty przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Propozycje ministerstwa dotyczą środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonowania komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych oraz świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób mających związek ze służbą.

Poniżej znajdują się informacje na temat poszczególnych projektów.
Załączniki