Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Spotkanie związkowe w Łodzi

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się spotkanie związkowe Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi.

Podczas spotkania poruszono kwestię ochrony prawnej funkcjonariuszy, podział dodatków półrocznych oraz zagadnienia związane z bieżącą działalnością placówki i zarządu.
Uczestnicy spotkania wyrazili swoje obawy dotyczące zmniejszenia w przyszłym roku wydatków na fundusz nagrodowy dla funkcjonariuszy.

Na koniec ustalono kolejny termin zebrania.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z PSG w Łodzi z różnych grup i zespołów.

Przewodnicząca ZT NSZZ FSG przy PSG w Łodzi, Katarzyna Nowosielska

Foto: ZT Łódź