Aktualności Zarządu Oddziałowego

Spotkanie Zespołu ds. popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej

 

Dnia 9 marca br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Zespołu ds. popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej, w którym uczestniczył Kolega Leszek Mrowiński reprezentujący Oddział Klubu HDK Legion działający przy ZO NSZZ FSG w NwOSG.

Oddział Klubu HDK Legion działa od 15 września 2015 roku. Od momentu powstania zorganizował 15 akcji krwiodawstwa w których zebrano ponad 143 litry krwi (w 2017 roku w pięciu akcjach ponad 77 litrów) oraz zarejestrowano prawie 100 potencjalnych dawców szpiku. Już dziś zapraszamy na najbliższą akcję krwiodawstwa do Komendy NwOSG, która będzie zorganizowana w dniu 15 maja br.

Foto: KGSG

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6244,Nasza-Krew-Nasza-Ojczyzna-i-Na-strazy-zycia-podsumowanie-akcji.html