Aktualności ZT przy PSG Warszawa Okęcie

Spotkanie Wielkanocne w PSG Warszawa-Okęcie

W dniu 23.03.2017r. w pomieszczeniach służbowych PSG Warszawa-Okęcie
odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W
uroczystości udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni
Placówki. Swoja obecnością imprezę uświetnili: zastępca Komendanta PSG
Warszawa-Okęcie pan mjr SG Krzysztof Jurkowski, ksiądz kapelan NwOSG
ppłk SG Ryszard Preuss oraz przewodniczący ZO NSSZFSG przy NwOSG –
kol. Robert Lis.

Przybyłych gości serdecznie przywitał przewodniczący ZT NSZZFSG przy
PSG Warszawa-Okecie kol. Sławomir Marat. O istocie Świąt Wielkanocnych
kilka słów powiedział Ksiądz Kapelan, po czym poświęcił przygotowane
pokarmy. Serdeczne życzenia wszystkim obecnym złożył zastępca
Komendanta mjr SG Jurkowski oraz Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy
NwOSG kol. Robert Lis.

W miłej i pełnej życzliwości atmosferze obecni przystąpili do
degustacji przygotowanego poczęstunku. Spotkanie świąteczne było
doskonałą okazją do integracji wszystkich funkcjonariuszy i
pracowników Placówki, co było możliwe dzięki zaangażowaniu ZT oraz
kadry kierowniczej Placówki.

navigate_before
navigate_next