Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Warszawa Modlin

Spotkanie Wielkanocne w PSG Warszawa Modlin

W dniu 6 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w PSG Warszawa Modlin odbyło się spotkanie wielkanocne, w związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Przybyłych gości przywitał Komendant PSG Warszawa Modlin ppłk SG Mariusz Taperek, który podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania. Podkreślił również ogromna rolę Związku Zawodowego bez którego nie udałoby się przygotować uroczystości.

Ze strony NSZZ FSG obecnych przywitali i złożyli życzenia kol. Paweł Matuszewski Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG oraz kol.Grzegorz Gruca Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG Warszawa-Modlin.

Modlitwę poprowadził oraz poświęcił pokarm Kapelan NwOSG ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Konsumując jajeczko złożyliśmy sobie ogólnie życzenia spokojnych świąt.

Tekst: Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa-Modlin Grzegorz Gruca

navigate_before
navigate_next

Foto: PSG Modlin