Aktualności ZT przy PSG Lesznowola

Spotkanie Wielkanocne w PSG Lesznowola

W dniu 12.04.2017 r. w Placówce Straży Granicznej odbyło się spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez ZT NSSZ przy PSG w Lesznowoli oraz Kierownictwem Placówki. W czasie spotkania z-ca Komendanta kpt. SG. Dariusz Olichwierczuk oraz Przewodniczący ZT NSSZ przy PSG w Lesznowoli Dominik Skorupski w duchu chrześcijańskim złożyli obecnym życzenia, wskazując na wyjątkowy wymiar Zmartwychwstania Chrystusa. Ucztę uświetnił stół, na którym znalazło się tradycyjne jajeczko jak również wykwintne potrawy. Śniadanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze po czym zebrani pełni entuzjazmu udali się do swoich zajęć.