Aktualności ZT przy PSG Warszawa Okęcie

Spotkanie w PSG Warszawa Okęcie

W dniu 17.11.2011 roku w sali konferencyjnej Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie odbyło się spotkanie, w trakcie którego wręczono medale okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania NSZZ FSG.

Powyższymi odznaczeniami zostali uhonorowani członkowie zrzeszeni w Terenowej Organizacji Związkowej przy Placówce Straży Granicznej Warszawa Okęcie oraz Komendant naszej placówki Pan płk SG Wiesław Raban.

W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej kpt.SG Mariusz Tyl oraz Przewodniczący Oddziałowej Organizacji Związkowej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej st.chor.SG Robert Lis.

 

Podniosło to rangę tego wydarzenia i w dalszej części uroczystości umożliwiło zasięgnięcie bieżących informacji w różnych kwestiach. Głównym tematem rozmów były sprawy dotyczące ewentualnych zmian przepisów prawnych związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i kwestie praktyczne naliczania tych należności .Pojawiały się również pytania w sprawie odbioru nadgodzin i możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego.

Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego samorządnego związku zawodowego kol. Mariusz Tyl zaproponował zorganizowanie ponownego spotkania z funkcjonariuszami naszej Placówki .

Inicjatywa został poparta przez Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie i przewodniczącego Terenowej Organizacji Związkowej st.chor.SG Grzegorz Kwiatosza.

 

{gallery}aktualnosci/toz-przy-psg-okecie/xx-lecie-nszzfsg{/gallery}.