Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Spotkanie struktur Łódzkiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniach 04-05 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie struktur Łódzkiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematem spotkania było wypracowanie stanowisk oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych działających w ramach FZZSM, w szczególności w zakresie procedowanych zmian legislacyjnych oraz zgłoszonej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowała Koleżanka Katarzyna Nowosielska z Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Łodzi.

Podczas spotkania ustalono zakres działań związanych min. z organizacją konferencji prasowej dotyczącej pluralizmu w służbach mundurowych.

KN

Foto: ŁFZZSM