Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Spotkanie Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

W dniach 29.01.-31.01.2020r. przedstawiciel Zarządu Terenowego NSZZ FSG kol. Katarzyna Nowosielska wzięła udział na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych Pana Jarosława Ćmiela w szkoleniu i spotkaniu roboczym Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Szkolenia dotyczyły Pracowniczych Planów Kapitałowych, ubezpieczeń grupowych dla służb mundurowych oraz zakładów pracy. Posiedzenie Forum zaszczyciła swoją obecnością Pani Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Rady Dialogu Społecznego, która omówiła sprawy bieżące Rady Dialogu oraz zadania do realizacji na bieżący rok.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył również Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Pan Artur Szymbara, który przedstawił kwestię ochrony pracy pracownika.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządów forum min. policji, służby więziennej, łódzkich pielęgniarek, elektrowni Bełchatów, przedstawiciele oświaty, banków, miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji oraz aktorów łódzkich. Spotkanie było bardzo owocne pod względem merytorycznym.

Data kolejnego spotkania została ustalona na 22 maja 2020 roku.

Foto: K. Nowosielska