Aktualności Z prasy i mediów

Służby mundurowe otrzymają dodatkowe środki? Za tydzień Sejm zajmie się nowelą budżetu na 2020

Projekt nowelizacji budżetu na 2020 r. zakładający m.in. że deficyt wyniesie 109,3 mld zł – to jeden z punktów pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia Sejmu, który zbiera się 16-17 września. Jak informował InfoSecurity24.pl, w jego ramach służby mundurowe podległe MSWiA czeka spory zastrzyk gotówki. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa otrzymają bowiem łącznie około 1,6 mld złotych więcej niż zakładano.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, pierwszym punktem prac Sejmu ma być rządowy projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Projekt trafił do Sejmu pod koniec sierpnia. Rząd podkreślał, że nowelizacja dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Według projektu w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Tym samym deficyt budżetu państwa ma wynieść 109,3 mld zł, wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu. Rząd przewiduje też, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc., wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r.

Zgodnie z projektem przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4 proc. (wobec wzrostu o 1,5 proc. w 2019 r. i 0,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0 proc. Na koniec roku przewiduje się wzrost bezrobocia do 8 proc., z 5,2 proc. na koniec 2019 r. oraz 5,1 proc. założonych w ustawie budżetowej na 2020 r., a przeciętna inflacja powinna zwiększyć się do 3,3 proc., wobec 2,3 proc. rok wcześniej oraz 2,5 proc. zakładanych wcześniej na rok 2020.

Zastrzyk gotówki

Jeszcze w sierpniu br., InfoSecurity24.pl informował, że największy wzrost – co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę wielkość formacji – zanotuje Policja. Pierwotnie jej budżet na ten rok wynieść miał ponad 10,3 mld złotych. Zgodnie z propozycją nowelizacji kwota ta wzrosnąć ma do poziomu ponad 11,6 mld złotych, a więc o około 1,3 mld. Znacząco – w ramach tej kwoty – wzrosną wydatki inwestycyjne, szczególnie te dokonywane przez jednostki terenowe Policji, komendy powiatowe i wojewódzkie – z 131 066 000 złotych do 930 424 000 złotych.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/za-tydzien-sejm-zajmie-sie-nowela-budzetu-na-2020-sluzby-mundurowe-otrzymaja-dodatkowe-srodki?

Foto: Sejm RP