Aktualności Z prasy i mediów

Służba Więzienna wciąż bez podwyżek. Strażnicy mówią o “drugiej fali gadziej grypy”

Funkcjonariusze Służby Więziennej tracą cierpliwość. Pomimo zawartego w listopadzie ub.r. porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a przedstawicielami NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, mundurowi wciąż nie otrzymali obiecanych podwyżek. Na wtorek (16 kwietnia) związkowcy zapowiedzieli pikietę przed siedzibą resortu, a wielu strażników coraz częściej mówi o nawrocie “gadziej grypy”.

19 listopada 2018 roku Minister Sprawiedlowości Zbigniew Ziobro, wiceminister Patryk Jaki i przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W ramach porozumienia strony ustaliły m.in., że funkcjonariusze od dnia 1 stycznia 2019 r. otrzymają podwyżkę uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto (powyższa kwota zawiera kwotę podwyżki wynikającej z ustawy modernizacyjnej z przeznaczeniem na wzrost uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i nagrodę roczną) oraz kolejną podwyżkę od dnia 1 stycznia 2020 r. w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniejszej niż 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną).

“Gadzia cierpliwość ma swoje granice”

Dopiero w marcu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dzisiaj po blisko pół roku od zawarcia porozumienia Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podjął decyzję o organizacji pikiety przed Ministerstwem Sprawiedliwości m.in. w związku z brakiem podwyżek. Natomiast przepracowani i zmęczeni sytuacją w służbie funkcjonariusze od kilku tygodni mówią o “drugiej fali gadziej grypy”.

Przypomnijmy, dokładnie 16 listopada 2018 r., w okresie trwającego w Służbie Więziennej protestu, na zmianę w największym zakładzie karnym, w którym na co dzień przebywa około 1450 osadzonych, stawiło się zaledwie pięciu funkcjonariuszy działu ochrony. Pozostali mieli nie przyjść do pracy, tłumacząc się głównie względami zdrowotnymi. W ten sposób próbowali wywalczyć godziwe wynagrodzenie oraz lepsze warunki w służbie. – Osadzeni nie raz mają lepsze warunki niż funkcjonariusze pracujący w zakładach karnych i aresztach śledczych – mówił nam wówczas strażnik z wronieckiego zakładu karnego.

Projekt: Projekt-rozporz.-MS

 

Więcej, żródło: https://ochrona24.info/17154,straznicy-wiezienni-bez-podwyzek/?fbclid=IwAR1obd_V3jbMGDb2C5crZEbRJkXDHbI4Ys6WHcErV8raXJwelaEeew36DhU

Czytaj też: http://www.nszzfipw.org.pl/pikieta-pod-ministerstwem-sprawiedliwosci-16-kwietnia-2019-roku.html

Foto: NSZZFiPW