Aktualności

Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności

Piętnastu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło w dniu dzisiejszym(05.11.2019r.) ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Robertem Baganem w gmachu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 7 kobiet i 8 mężczyzn. 18 listopada cała piętnastoosobowa grupa funkcjonariuszy wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu którego, jako kaprale SG, zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.Komendant poza gratulacjami dla nowo mianowanych funkcjonariuszy podjęcia decyzji o wstąpieniu do służby, wyraził także nadzieję, że złożone przez nich ślubowanie stanie się symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań   w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz zgłębianie tajników codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej.Błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss oraz Dziekan Prawosławny Straży Granicznej ks. mjr SG Adam Weremijewicz.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie w korpusach: chorążych i podoficerskim – funkcjonariuszom, którzy ukończyli niedawno szkolenia w tym zakresie.

Od lat każdą uroczystość w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej swoją obecnością zaszczycają uczestnicy Powstania Warszawskiego. Tym razem na ślubowaniu gościli przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wśród zacnych gości byli m. in. Pani Halina Jędrzejewska, Pani Jolanta Kolczyńska, prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Maciej Jarosiński.

Tradycyjnie, na koniec uroczystości delegacja młodych funkcjonariuszy złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą  Muru Pamięci Muzeum Warszawskiego.

Wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników rzemiosła granicznego, migracyjnego i nie tylko zapraszamy do wstąpienia w szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szansę na włożenie munduru ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną. Od początku roku szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zasiliło  45 nowych funkcjonariuszy.

Więcej informacji na temat naboru do służby w Nadwiślańskim Oddziale SG można znaleźć na jego stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego został utworzony w 2004. Swoje zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. NwOSG zapewnia obsługę ruchu granicznego na pięciu przejściach lotniczych znajdujących się w Placówce SG Warszawa-Okęcie, Placówce SG Warszawa-Modlin, Placówce SG w Łodzi, Placówce SG w Bydgoszczy oraz Placówce SG w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach oddziału znajduje się także aglomeracyjna Placówka Straży Granicznej w Warszawie, a także Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Na uroczystości Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali Przewodniczący Robert Lis i Norbert Gliński.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/35272,Slubuje-stac-nieugiecie-na-strazy-niepodleglosci-i-suwerennosci.html

Foto: Piotr Niemiec – NwOSG

navigate_before
navigate_next