Aktualności Z prasy i mediów

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w NwOSG

04.09.2020 r. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego trzech nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności zastępców komendanta i przedstawicieli kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed komendantem oddziału płk. SG Robertem Baganem.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, a błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Zanim jednak nowo przyjęci funkcjonariusze założyli mundur i złożyli rotę ślubowania musieli przejść proces kwalifikacyjny: testy psychologiczne, badania psychofizjologiczne, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Trzyosobowa grupa adeptów od następnego tygodnia rozpocznie szkolenie podstawowe i podoficerskie w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu których, jako kaprale SG, zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej planuje w tym roku przyjąć do służby jeszcze 50 funkcjonariuszy.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w naszym oddziale.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje, dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/38630,Slubowanie-nowych-funkcjonariuszy.html

Foto: NwOSG