Aktualności Z prasy i mediów

Rozszerzona lista mundurowych z dodatkiem granicznym na koncie

W życie pilnie wejść muszą zmiany w przyznawaniu dodatku granicznego w Straży Granicznej. Związane ma to być, jak czytamy w projekcie, z “koniecznością zrekompensowania bardzo ciężkich warunków służby”, z uwagi na trudną sytuację na wschodniej granicy Polski, spowodowaną skomplikowaną sytuacją migracyjną i wojną w Ukrainie. Tak uzasadniają swój pomysł autorzy projektu, zakładającego rozszerzenie katalogu mundurowych, którym przysługiwał będzie dodatek, wprowadzony do przepisów zaledwie parę miesięcy temu.

Jednym z dodatków, przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej, jest świadczenie graniczne. Polskie władze wprowadziły je, a dokładnie przywróciły (zniesiony został w 2014 roku) zaledwie w marcu br., w obliczu sytuacji na wschodniej granicy kraju. I, w sumie od razu, związkowcy zgłosili do zasad jego przyznawania uwagi, wśród których znajdowała się ta dotycząca rozszerzenie katalogu mundurowych, którym przysługuje.

Więcej strażników

Dodatek graniczy otrzymują, zgodnie z obowiązującymi zasadami, mundurowi którzy wykonują zadania w bezpośredniej ochronie linii granicznej państwa lub kontroli ruchu granicznego przy granicach z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą. W przepisach mowa również o lotniczych i morskich przejściach. Zgodnie z rozporządzeniem, chodzi o tych strażników, którzy pełnią służbę w placówkach SG, na stanowiskach w komórkach właściwych do: kontroli ruchu granicznego, służby granicznej, służby dyżurnej operacyjnej, wsparcia specjalistycznego, postępowań granicznych. Na ich konta w związku z tym trafia co miesiąc dodatek wynoszący 450 złotych brutto.

Lista ta ma zostać jednak zmodyfikowana. Chodzi dokładnie o rozszerzenie katalogu mundurowych, którym przysługiwać będzie świadczenie graniczne. “Mając na uwadze trudną sytuację na granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej spowodowaną skomplikowaną sytuacją migracyjną, wojną w Ukrainie oraz uwzględniając zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą w reakcję zadań związanych z ochroną granicy państwowej, konicznym jest dokonanie zmiany (…)” – tłumaczą autorzy projektu zmian, do którego dotarła redakcja InfoSecurity24.pl

W przypadku przejść lotniczych i morskich, sytuacja funkcjonariuszy pozostać ma bez zmian. Proponuje się jedynie doprecyzowanie nazw komórek wewnętrznych. W przypadku mundurowych, którzy strzegą granic państwowych z Rosją, Białorusią i Ukrainą, wszyscy otrzymywać będą dodatkowych 450 złotych do uposażenia. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku Morskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie niektóre placówki obejmują zasięgiem działania lotnicze i morskie przejścia – te zostały w nowej wersji przepisów uwzględnione.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SG