Aktualności Z prasy i mediów

Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy SG

Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej(Dz.U. z 2019 r. poz. 199)

 

Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2019-02-01
Data wydania:
2019-01-30
Data wejścia w życie:
2019-02-02
Organ wydający:
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI