Aktualności Z prasy i mediów

Rocznica powołania do życia Wojsk Ochrony Pogranicza

13 września 1945 roku powołano do życia Wojska Ochrony Pogranicza.
Nowe powojenne granice wymagały ochrony, już 17 maja 1945 roku Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozkazem nr 00264 skierowało do obsadzenia granicy zachodniej i południowej 2 Armię Wojska Polskiego. Wiadomo było jednak, że ochrona granicy państwa przez jednostki liniowe jest rozwiązaniem tymczasowym.
13 września 1945 rozkazem nr 0245 Naczelny Dowódca WP powołał do życia Wojska Ochrony Pogranicza. Miała to być formacja wojskowa i początkowo w całości była podporządkowana Ministerstwu Obrony Narodowej. Pierwszym dowódcą WOP został płk Gwidon Czerwiński, oficer sowiecki, Polak z pochodzenia.
Formacja ta ochraniała granicę do końca istnienia PRL i została zastąpiona 16 maja 1991 roku przez współczesną Straż Graniczną.
Foto: Muzełum Polskich Formacji Granicznych
navigate_before
navigate_next